Persbericht | Oldebroek volgt geluidseffecten Lelystad Airport op de voet – Veluweland.nl

Persbericht | Oldebroek volgt geluidseffecten Lelystad Airport op de voet - Veluweland.nl
Gemeenten: Vertrouwen in minister geschaad na wijziging vliegroutes Lelystad
Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek 'Oldebroek volgt geluidseffecten Lelystad Airport op de voet' 23-05-2019, 14:21 OLDEBROEK Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff gaf donderdag 23 mei de officiële aftrap voor het doen van geluidsmetingen op acht meetlocaties in de gemeente Oldebroek. De meetlocaties zijn gelegen op de vertrekroutes van Lelystad Airport bij de kernen Noordeinde, Wezep en Hattemerbroek. Doel is om de geluidseffecten van Lelystad Airport de komende jaren te monitoren en hierover zo nodig met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in gesprek te gaan.

De Minister van IenW heeft het plan om Lelystad Airport op 1 april 2020 te openen. De gemeenteraad van Oldebroek maakt zich zorgen over de geluidseffecten voor inwoners van de gemeente Oldebroek. Vooral inwoners van Wezep en Noordeinde die wonen onder de routes zullen de geluidseffecten ondervinden. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff: ,,Wij doen deze metingen om de geluidseffecten bij de opening van Lelystad op de voet te kunnen volgen en te beschikken over objectieve gegevens waarover wij met de Minister in gesprek kunnen gaan. Dat vinden we erg belangrijk, zeker voor onze inwoners.”

De gemeenten lieten eerder weten tegen de opening van Lelystad Airport te zijn als de indeling van het luchtruim niet in samenspraak zou worden herzien. Het overleg kwam er en bewoners kregen de mogelijkheid om op alternatieven te reageren. Twee dagen later maakte de minister echter andere aanpassingen bekend, tot onvrede van de Veluwse gemeenten en bewonersgroepen.

Veluwse gemeenten: minister schaadt vertrouwen met besluit over Lelystad Airport

De vertrekroutes voor Lelystad Airport liggen, kijkend naar kaartmateriaal, over Wezep en Hattemerbroek (baan 23). Afhankelijk van de windrichting wordt er over Noordeinde gevlogen (baan 05). De routes lopen globaal tussen de kernen Oosterwolde en Zuideinde door. Vliegtuigen kunnen binnen een vastgelegde bandbreedte afwijken van de vlieglijn, zowel in hoogte als qua route.

DRIE JAAR Waarnemend burgemeester Snijder: ,,Het geluidsonderzoek gaat in ieder geval drie jaar duren. Een jaar voorafgaand aan de opening en twee jaar na de opening. Op meerdere locaties in de gemeente zijn inwoners bereid gevonden een meetlocatie op hun terrein beschikbaar te stellen. Daar zijn we erg blij mee.” De officiële starthandeling vond plaats bij een familie aan de Klinkenberg in Wezep.

De kritiek richt zich op de aanpassing van het startbesluit, waarin is opgenomen dat vliegtuigen vanaf Wezep kunnen doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt volgens de gemeenten tot extra geluidsoverlast op de Veluwe. 

Voor de geluidsmetingen wordt gebruikt gemaakt van de diensten van Sensornet. Sensornet is het meest gespecialiseerde bureau voor geluidsmetingen van vliegverkeer. De meetdata wordt geautomatiseerd verwerkt en is bijna direct uit te lezen via de website van Sensornet.

Ook willen de gemeenten weten wat volgens de minister de gevolgen zijn van de aanpassing van het startbesluit. Op dit moment kunnen wij niet beoordelen welke gevolgen de verschillende routeopties hebben, schrijven de gemeenten.

De zes gemeenten, Zwolle, Kampen, Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek, zijn onaangenaam verrast door een plotselinge wijziging in het Startbesluit, dat ten grondslag ligt aan de opening van het vliegveld in de polder en alle vliegroutes daar naartoe en daar vandaan.

In een brief aan de minister wordt nu het ongenoegen geuit. De gemeenten vragen de minister nogmaals om de belangen van inwoners van het betreffende gebied zwaar te laten wegen.

Er is al langer kritiek op de vliegroutes en ook deze gemeenten hebben de minister al eerder van hun bezwaren op de hoogte gebracht. Als antwoord daarop stelde het ministerie voor dat de vliegroute vanaf Lelystad Airport over Kampereiland en Wezep iets verlegd zou worden.

De nieuwe of gewijzigde vliegroute loopt iets anders dan voorheen. In dit plan zouden vliegtuigen over Kampen vliegen en dan langs Wezep naar Heerde. Vanaf Wezep zouden vliegtuigen dan sneller kunnen doorstijgen naar hoger luchtruim. Dit zou leiden tot extra geluidsoverlast in het gebied. Bovendien, zegt wethouder Dogger van Zwolle: "De gezamenlijke gemeenten rondom Zwolle hebben er bij de minister steeds op aangedrongen om eerst het luchtruim te herzien en daarna pas Lelystad Airport te openen."

Maar twee dagen nadat de zes gemeenten door het ministerie op de hoogte waren gebracht, bleek dat de nieuwe route al was verwerkt in het Startbesluit. "De extra overlast die dat teweeg brengt, is niet meegenomen bij de gepresenteerde routeopties", zegt burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de zes gemeenten. De burgemeester zegt daarmee dat de gemeenten een beslissing zouden moeten nemen op basis van onjuiste en onvolledige informatie. Door de wijzigingen op deze manier voor te leggen is volgens de zes gemeenten het vertrouwen in de minister geschaad.

De gemeenten hebben de minister van hun bezwaar op de hoogte gebracht. Daarmee geven ze geen antwoord op de vragen van het ministerie. De gemeenten vragen nu om op korte termijn duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van de verschillende routes. Verder willen de gemeenten dat de minister bij het nemen van beslissingen over de routes, de belangen van de inwoners in het gebied zwaar laat mee wegen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 – 57 03 33 33.