Nieuws – Weinig extra banen door Lelystad Airport – Omroep Flevoland

Nieuws - \Weinig extra banen door Lelystad Airport\ - Omroep Flevoland
Welvaartswinst door opening Lelystad Airport valt enorm tegen
De uitbreiding van Lelystad Airport levert veel minder extra banen op dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten doorrekenen.

Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) na onafhankelijk onderzoek, zo schrijft het AD. De cijfers waarmee het departement werkt, zijn volgens de actiegroepen doorspekt met fouten. Vorig jaar kwam het ministerie met een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor de luchtvaart. De actiegroepen vertrouwden de cijfers niet en lieten er een second opinion op los.

Wat betreft Overijssel zijn er nog veel vragen, stelt Manshanden. "Ik zou wel bepaalde vragen willen stellen. De maatschappij heeft recht op aan goede informatie. De keuzes moeten veel helderder in beeld worden gebracht, waar hebben we echt wat aan? En dan moet er heel normaal een fatsoenlijke MKBA worden uitgevoerd, die of door het CPB worden gedaan of onder hun toezicht worden gedaan." 

Uit die second opinion zou blijken dat Lelystad Airport slechts zestig banen oplevert voor mensen die nu werkloos zijn. Alle verdere banen die ontstaan verdringen andere banen, of moeten worden ingevuld door EU-migranten. Uit de second opinion komt volgens de actiegroepen ook naar voren dat het afblazen van de uitbreiding van Lelystad Airport de Nederlandse economie niet schaadt. Verder zijn onder meer fouten gevonden bij het berekenen van de welvaarts-, milieu- en klimaateffecten van de luchtvaart.

Onderzoekers: economische effecten Lelystad te rooskleurig

Geen reden om te twijfelen De gedeputeerde Jan de Reus ziet in de second opinion van SATL geen reden om te twijfelen het eerdere onderzoek van het onafhankelijke bureau Strategem. Dat liet een positief en omvangrijk effect zien op de werkgelegenheid, aldus De Reus. “Ik heb geen aanleiding deze uitkomsten te betwijfelen.”

De opening van Lelystad Airport levert veel minder welvaartswinst op dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten doorrekenen. En ook de banengroei is zeer beperkt. Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) uit vijf provincies vast na onafhankelijk onderzoek. 

WhatsApp ons!Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 – 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Onafhankelijke onderzoekers inschakelen was nodig, zegt Kees Baumann. Volgens hem werden rapporten en opmerkingen die deskundige actievoerders eerder naar buiten brachten niet serieus genomen. Wij hebben slechte ervaringen met het indienen van rapporten vanuit de actiegroepen. We werden vaak weggezet als knutselkabouters, zegt hij. 

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.