Luchtverkeersleiders beginnen alvast op Lelystad Airport, al vertrekt er geen vlucht: Dit kost een hoop – Volkskrant

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

De oppositie in de Tweede Kamer houdt vast aan het standpunt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien. De partijen nemen geen genoegen met een regeling, die beperkte autonome groei toestaat.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 013 9960. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.destentor.nl te lezen.

Luchtverkeersleiders alvast aan de slag op Lelystad Airport

Dat zeggen de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren in de aanloop van een algemeen overleg van de Tweede Kamer met minister Cora van Nieuwenhuizen. De Kamer praat woensdagmiddag vijf uur lang over Lelystad Airport, Schiphol en de luchtvaart.

Actiegroepen tegen Lelystad Airport in videoboodschap aan Tweede Kamer: Neem besluit op basis van feiten

Vorige week lekte via de NOS uit dat de Europese Commissie in conceptbesluit akkoord gaat met de zogeheten verkeersverdelingsregeling. Daarmee wil de minister het vliegverkeer verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De regeling stimuleert luchtvaartmaatschappijen om vakantievluchten op Schiphol op te geven om daar plaats te maken voor transfervluchten. Wie uit zichzelf naar Lelystad gaat, krijgt voorrang. De minister wil zo ruimte scheppen voor groei op Schiphol. Minister Van Nieuwenhuizen wilde met de regeling aanvankelijk uitsluiten dat er maatschappijen naar Lelystad zouden komen die nu nog niet op Schiphol vliegen. Dat mag niet van Brussel, omdat dit maatschappijen zou discrimineren. In een aangepaste versie wil de minister nu alsnog ruimte voor nieuwkomers openlaten. Of de Europese Commissie de regeling ook echt goedkeurt, blijkt pas eind september.

Motie helder: geen autonome groei Met het toelaten van nieuwkomers gaat Van Nieuwenhuizen lijnrecht in tegen de wens van de Kamer. In december nam een ruime meerderheid een motie aan van SP, GroenLinks, SGP en PvdA, die de minister opdraagt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien. “Mijn aangenomen motie is helder: geen autonome groei”, laat SP-Kamerlid Cem Lacin alvast weten. “Het is aan de Kamer om de minister daarop te wijzen. Deze verkeersverdelingsregeling (VVR) brengt opening van Lelystad Airport absoluut niet dichterbij”.

Suzanne Kröger (GroenLinks) is dezelfde mening toegedaan: “De minister staat met lege handen. Brussel schijnt groen licht te willen geven aan de VVR, die haaks staat op wat de Kamer heeft gevraagd”. Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) stelt: “Het conceptbesluit van Brussel betekent – ook in de woorden van de minister – nog helemaal niets. Het is immers een concept en er is nog beroep tegen mogelijk. De VVR staat duidelijk autonome groei toe en kan die niet verhinderen. Dat is in strijd met de wens van de Kamer”.

Vliegveld niet te rijmen met Klimaatakkoord De drie partijen zullen bij de minister ook op duidelijkheid aandringen, hoe zij de voorgenomen opening van Lelystad Airport denkt te kunnen rijmen met het Klimaatakkoord van het kabinet. Dat draagt juist op om maatregelen te nemen om de klimaatdoelen te halen, die vier jaar geleden in Parijs zijn afgesproken. Daar is recent het probleem met de stikstofuitstoot bijgekomen. “Het zou toch niet zijn uit te leggen dat woningbouw niet door kan gaan omdat er een nieuw vliegveld voor extra vakantievluchten open moet”, aldus GroenLinks-Kamerlid Kröger.

Belangrijk in het debat zal zijn hoe de regeringspartijen zich opstellen. ChristenUnie en D66 zijn tot nu toe kritisch geweest en hebben strikte voorwaarden gesteld aan de opening van Lelystad Airport. Dat ging naast goedkeuring van Brussel voor de verkeersverdelingsregeling ook over de milieu-onderzoeken en de overlast van de lage vliegroutes. Jan Paternotte (D66) zegt dat Lelystad Airport alleen bestaansrecht heeft als overloopluchthaven: “Daarvoor verandert wat ons betreft niets”. De partij benadrukt dat er ruimte is voor heel beperkte groei van de luchtvaart, “mits die schoner en stiller is”. De VVD houdt vast aan spoedige opening van de luchthaven. “Het regeerakkoord is leidend, een motie is meer een verzoek. Gelukkig zorgt een goedgekeurde VVR voor verplaatsing van vakantievluchten, dus dat doel wordt gewoon gehaald”, aldus Remco Dijkstra. Coalitiegenoten ChristenUnie en CDA hebben niet aangegeven hoe ze het debat ingaan.

Veel vragen Kamer nog onbeantwoord Verwacht werd dat de Kamer ook zou praten over de duizenden reacties, die zijn ingediend op het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad. De Kamer heeft hierover onlangs 181 schriftelijke vragen gesteld. De minister heeft maandag aangegeven dat zij die niet voor het debat van woensdagmiddag kan beantwoorden. Tegenstanders verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) haalden onlangs fel uit naar het ministerie, omdat die van de ingediende 164-duizend verbetervoorstellen er maar drie heeft overgenomen.

Wel heeft de minister vragen beantwoord over de vliegroutes. Daarin herhaalt ze dat vertrekroutes van Lelystad uiterlijk in de winter van 2021-2022 worden aangepast, zodat vliegtuigen eerder kunnen gaan klimmen. In de praktijk zullen toestellen na Hattem en Wezep klimmen, zodat ze bij Apeldoorn en verderop boven Gelderland hoger zullen vliegen dan aanvankelijk de bedoeling was.

WhatsApp ons!Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 – 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!