Zon 100 tractors onderweg naar Lelystad voor boerenprotest – De Stentor

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 013 9960. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.destentor.nl te lezen.

De provincie Flevoland komt niet tegemoet aan de eisen van de protesterende boeren. Dat heeft gedeputeerde Harold Hofstra gezegd. De boeren willen dat de provincie nieuwe regels voor het stikstofbeleid intrekt. Drenthe, Overijssel en Gelderland zijn maandag wel overstag gegaan na massale protesten van woedende boeren. Friesland trok de regels al eerder in.

De spanning nam toe toen ook Baudet tevoorschijn kwam. Ondanks de pogingen van Arnold Michielsen, de voorzitter van LTO Noord Flevoland, om te boel te sussen, verliet gedeputeerde Hofstra de zaal. De leider van Forum voor Democratie gaf aan dat hij in Den Haag alles op alles te wil zetten om de regels voor de boer te versoepelen. "Het rekenmodel van het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijkt zo lek als een mandje te zijn. We hebben een motie ingediend om per direct over te gaan op het Duitse model. De regels daar zijn gemiddeld 140 keer lichter dan in Nederland."  

Boerenprotest bij provinciehuis (fotoreportage)

Een deel van de Flevolandse boeren weigerde na het protest het provinciehuis te verlaten. Landbouworganisatie LTO Noord heeft de boeren na een tijdje opgeroepen toch naar huis te gaan en daar gaven ze gehoor aan. LTO zegde aan de boeren toe deze week nogmaals in gesprek te gaan met de provincie. Een stoet tractoren reed maandagochtend vanuit Lelystad, Dronten, Nagele en Zeewolde naar het provinciehuis. Daar boden de boeren onder leiding van Arnold Michielsen van LTO Noord een petitie aan gedeputeerde Harold Hofstra aan.

Boeren dreigen te blijven De boeren dreigden niet uit de zaal weg te gaan voordat het provinciale beleid zou worden ingetrokken. Toen de gedeputeerde Hofstra weigerde overstag te gaan, stroomde de zaal steeds voller. Jan Cees Vogelaar, de voorzitter van het Mesdagfonds, sprak de boeren toe. "Wat de provincie doet, is verwaarlozen van bedrijven die bij natuurgebieden staan. Wie gaat nu nog zo’n bedrijf kopen? De enige koper is de overheid. Dat is marktmanipulatie", aldus Vogelaar.

Nadat minister Carola Schouten op 4 oktober maatregelen had aangekondigd om de uitstoot van stikstof terug te dringen, hebben de twaalf provincies vorige week gezamenlijk nieuwe beleidsregels opgesteld.

Harold Hofstra, gedeputeerde van de Flevoland voor landbouwbeleid en natuurontwikkeling, wilde de beleidsregels, ondanks het pleidooi van het FAJK en LTO Noord, niet intrekken. De provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe hebben het provinciale beleid wel ingetrokken. De Flevolandse boeren eisen hetzelfde, maar de gedeputeerde ging niet met hen mee.

Het grootste pijnpunt is dat de provincies niet benutte dier- en fosfaatrechten van boeren willen afpakken. Een veehouder die bijvoorbeeld een vergunning heeft voor honderd koeien (gebruikte stikstofruimte) maar er in de praktijk maar zeventig heeft staan, raakt de onbenutte ruimte voor dertig koeien in zijn vergunning kwijt. Die ruimte gebruikt de provincie om de stikstofuitstoot van andere activiteiten te compenseren. Michielsen benadrukte in een toespraak dat er geen koppeling mag zijn tussen de dier- en fosfaatrechten. “Het innemen van de dier/fosfaatrechten staat wat ons betreft gelijk aan diefstal. (…) Stikstofruimte moet voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte landbouw beschikbaar blijven en mag niet zomaar door andere sectoren worden opgesoupeerd”, aldus de voorzitter van LTO-Noord. Hij riep de provincie op de regeling in te trekken.

Verder willen de boeren dat er maatregelen worden genomen op basis van feiten en niet op basis van rekenmodellen. Ze hebben felle kritiek op de methode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat die niet betrouwbaar zou zijn. Het RIVM en minister Schouten bestrijden dat, al erkennen ze dat de methode nog preciezer kan.