Maastricht: start aanleg tram in 2021 (Maastricht) – De Limburger

De gemeente Maastricht ziet met de uitspraak van de Raad van State het laatste beletsel voor de sneltram naar Hasselt weggenomen. Alleen de Belgische verkiezingen kunnen eventueel nog roet in het eten gooien.

Achter het bushokje aan de Maasboulevard in Maastricht moet de eindhalte van de tram uit Hasselt komen. Afbeelding: DE LIMBURGER/ PETER SCHOLS

Zoals bekend is de tramlijn in Maastricht vorig jaar ingekort tot de halte Mosae Forum. Aanvankelijk wou men tot aan het station gaan, maar dat was technisch niet mogelijk. Verscheidene omwonenden waren …

De gemeente Maastricht ziet met de uitspraak van de Raad van State het laatste beletsel voor de sneltram naar Hasselt weggenomen. Alleen de Belgische verkiezingen kunnen eventueel nog roet in het eten gooien.

Er zijn geen bezwaren meer tegen de komst van de tramlijn Hasselt-Maastricht. Het bestemmingsplan voor de lijn in Maastricht blijft in stand. Dat heeft de Nederlandse Raad van State beslist.

Raad van State in Nederland beslist: tram mag er komen in Maastricht

De gemeente Maastricht ziet met de uitspraak van de Raad van State het laatste beletsel voor de sneltram naar Hasselt weggenomen. Alleen de Belgische verkiezingen kunnen eventueel nog roet in het eten gooien.

De gemeente Maastricht en provincie Limburg tonen zich verheugd over de positieve uitspraak van de Raad van State. Gert-Jan Krabbendam, wethouder van de Gemeente Maastricht en voorzitter van de stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt: ,,Deze uitspraak heeft lang op zich laten wachten, maar nu is er eindelijk de gewenste duidelijkheid.

Krabbendam zegt nu vooruit te kunnen kijken. Hij wil doorpakken met de realisatie van de spoorverbinding met Belgisch-Limburg en Hasselt. De volgende fase die nu samen met de Vlaamse partners wordt voorbereid, is de start van de aanbesteding. ,,Wanneer de aanbesteding volgens planning verloopt, kan in 2021 gestart worden met de aanleg. Naar verwachting zal de tram in 2024 zijn eerste rit maken tussen Maastricht en Hasselt, stelt Krabbendam.

Aan Belgische kant is men voorzichtiger vanwege de verkiezingen. Minister Ben Weyts verwacht dat de Vlaamse regering de voorwaarden voor kandidaat-aannemers voor de tramlijn nog vóór de verkiezingen zal goedkeuren. ,,Maar de effectieve gunning van het werk aan een aannemer, dat is iets voor de volgende regering.

Op 26 mei zijn verkiezingen, die cruciaal lijken. De CD&V, grootste voorstander van de tram, moet vrezen straks geen deel meer uit te maken van de coalitie. Ze greep de uitspraak van de Raad van State woensdagochtend meteen aan om onmiddellijke aanbesteding te eisen.

Exploitant De Lijn wijst daarop en toont zich enorm verheugd over de uitspraak die een extra duwtje in de rug betekent. ,,Hiermee is de realisatiefase aangebroken. We hebben er alle vertrouwen in dat het huidige Vlaamse regeringsakkoord uitgevoerd gaat worden.

De gemeente Maastricht ziet met de uitspraak van de Raad van State het laatste beletsel voor de sneltram naar Hasselt weggenomen. Alleen de Belgische verkiezingen kunnen eventueel nog roet in het eten gooien.

De Raad van State (RvS) heeft woensdag groen licht gegeven voor de aanleg van het Nederlandse deel van de tramlijn Maastricht-Hasselt. Bezwaren van omwonenden zijn grotendeels afgewezen. Maastricht kan nu samen met Vlaamse partijen beginnen met de aanbesteding van de lijn. Als dat goed gaat, kan in 2021 de aanleg beginnen, en kan de tram in 2024 zijn eerste rit maken, aldus de gemeente Maastricht.

De omwonenden vrezen overlast onder meer door trillingen en verkeersdrukte en vinden dat Maastricht een ander tracé naar eindpunt Mosae Forum had moeten kiezen. De afdeling bestuursrechtspraak van de RvS verklaarde deze bezwaren ongegrond. Wel kregen ze gelijk waar het gaat om geluidsoverlast. De Raad nam een regel op in het bestemmingsplan waarin de maximale geluidsoverlast wordt bepaald.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State zich over dit OV-project buigt. In 2016 vernietigde de RvS namelijk een bestemmingsplan voor het Nederlandse deel van de tramlijn Hasselt en het treinstation van Maastricht. De Raad vond toen dat het bestemmingsplan gewijzigd had moeten worden op het moment dat de gemeenteraad van Maastricht het besluit nam om de tram te laten eindigen voor de Wilhelminabrug. Die brug bleek na onderzoek niet stevig genoeg te zijn om er trams over te laten rijden.

De gemeenteraad van Maastricht stemde echter ruim een jaar geleden in met het nieuwe bestemmingsplan voor de tramverbinding. De eerste tram moet in 2023 gaan rijden, waarna de volledige lijn in 2024 volledig in exploitatie moet worden genomen. Na de komst van de tram zal de reistijd tussen de twee plaatsen ongeveer veertig minuten korter worden.

De burgemeester van Hasselt liet zich onlangs nog allesbehalve positief uit over de tramverbinding. Hij is namelijk van mening dat het project veel te duur is en dat dit geld beter in andere OV-projecten gestoken zou kunnen worden.

Inge Jacobs is vaste redacteur van OVPro en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group.