Maastricht weigerde wurgcontract Songfestival te tekenen | Show – AD.nl

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Maastricht weigerde een door de NPO voorgelegde samenwerkingsovereenkomst over het songfestival te tekenen. Dat blijkt uit de notulen van een besloten vergadering op 8 augustus.

Maastricht weigerde een samenwerkingsovereenkomst met de NPO, volgens wethouder John Aarts een wurgcontract, te ondertekenen. Die beslissing lijkt een cruciale rol gespeeld te hebben bij het toewijzen van het songfestival aan Rotterdam. Al op 8 augustus verkleinde de stad haar kansen, door geen handtekening te zetten onder de overeenkomst. Die bracht volgens het college …

Volgens de Maastrichtse wethouder John Aarts van financiën (VVD) was dit een wurgcontract. In die overeenkomst van de NPO stonden volgens Aarts zaken die eerder niet aan bod waren geweest, en die erop neerkwamen dat alle risicos op de stad en zalencentrum het MECC zouden worden afgewenteld. De gemeenteraad van Maastricht besloot op 8 augustus tijdens de vergadering niet te tekenen voor deze carte blanche.

Het lijkt erop dat Maastricht al begin augustus zijn kansen op het Eurovisie Songfestival grotendeels heeft verspeeld door niet in te stemmen met het eisenpakket van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

De raad verwierp ook een eis van de NPO om zalencentrum MECC grondig te verbouwen. De raad besloot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan de NPO voor te leggen waarin de financiële risicos beter zijn afgedekt. Maar op 30 augustus koos de NPO voor Rotterdam als plek waar het Songfestival plaats zal vinden.