Supermarkt in Nijmegen alle dagen open, dus ook op feestdagen – De Gelderlander

Supermarkt in Nijmegen alle dagen open, dus ook op feestdagen - De Gelderlander
Verzoek winkeliers ingewilligd: ruimere openingstijden in Nijmegen
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 013 9950. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de krant.dg.nl te lezen.

Het college van B&W stelt dit voor nadat verschillende winkeleigenaren daar om vroegen. De winkeliers maakten ook gebruik van hun inspreekrecht en in het daarop volgende debat bleek een meerderheid van de gemeenteraad voorstander te zijn voor ruimere winkeltijden.

In de Vierdaagseweek krijgen ook standplaatshouders meer mogelijkheden om hun producten op straat te verkopen. Volgens de huidige regels uit 2016 zijn supermarkten en bouwmarkten verplicht gesloten op Eerste Pinksterdag, Eerste Paasdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op andere zon- en feestdagen mogen deze winkels tussen 12.00 en 22.00 uur open. In de nieuwe verordening verdwijnt die verplichte sluiting en kunnen ondernemers hun zaak twee uur eerder openen.

Het college komt daarmee tegemoet aan de wens van winkeleigenaren. Die gaven aan veel klanten te missen omdat andere regiogemeenten zoals Arnhem, Wijchen en Heumen hun winkeltijden al eerder hebben verruimd. Ook onder consumenten is een behoorlijk draagvlak voor openstelling op zon- en feestdagen. Uit een landelijke evaluatie van het Ministerie van Economische Zaken blijkt bovendien dat een zondagsopenstelling over het algemeen geen negatieve gevolgen heeft voor werknemers.    

Nachtwinkels moeten nu op zon- en feestdagen tussen 22.00 en 00.00 uur dicht vanwege de huidige regels rond de zondagsopenstelling. Daarna mag de zaak weer open tot 04.00 uur. De nieuwe verordening zorgt er onder meer voor dat dit ‘gat’ in de winkeltijden niet meer bestaat.  

Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet van kracht. Op grond van de Winkeltijdenwet is het wettelijk verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen. Maar steeds meer gemeenten laten de verplichte sluiting los. Ze mogen zelf bepalen of – en in hoeverre – ze vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.