Woonwagenbewoners winnen kort geding tegen gemeente Nissewaard

Een groep woonwagenbewoners mag voorlopig in Spijkenisse drie caravans en een woonwagen neerzetten op een voormalige woonwagenstandplaats. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald in een kort geding dat de Sinti hadden aangespannen tegen de gemeente Nissewaard. Die wilde hen weg hebben van de groenstrook, omdat het plaatsen van woonwagens daar in strijd is met het bestemmingsplan.

De Sinti zeggen dat het om een betoging gaat, omdat ze vinden dat Spijkenisse en ook andere gemeenten te weinig plekken aanbieden voor woonwagens. Ze hebben spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor hun positie. De rechter vindt ook dat het om een betoging gaat en die kan niet zomaar worden beëindigd. Dat mag alleen als het protest leidt tot problemen, onder meer met het verkeer, of gezondheidsrisico's oplevert en daarvan is volgens de rechter geen sprake. Ook in andere plaatsen in Nederland voeren woonwagenbewoners actie. Ze wijzen op nieuw kabinetsbeleid dat erop aanstuurt dat gemeenten voldoende plekken aanbieden voor Sinti, Roma en woonwagenbewoners. (ANP)

En daar mogen ze mee doorgaan, zei de rechter vanochtend. Die is van mening dat de actie van de kampers een betoging is. Een betoging kan verboden worden, maar alleen om gezondheidsredenen, als de verkeersveiligheid in gevaar is of vanwege wanordelijkheden. Daar is in dit geval geen sprake van. “Daarom mag de burgemeester de betoging niet beëindigen.”

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft vanochtend uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijk kort geding dat door een groep Sinti is aangespannen tegen de gemeente Nissewaard. De Sinti hebben drie caravans en een woonwagen geplaatst op een voormalige woonwagenstandplaats in Spijkenisse. B&W van Nissewaard heeft hen opdracht gegeven de groenstrook te ontruimen omdat het bestemmingsplan het niet meer toestaat daar caravans te plaatsen.

De woonwagenbewoners zijn al weken woest. De bewoners zeggen te weinig andere plekken te hebben om hun woonwagens neer te zetten en daarom bezetten ze nu oude plekken. Die grond is dus niet meer van hun, maar waren ooit van hun voorouders. Ze claimen dit stuk grond nu terug.

Woonwagenkamp Spijkenisse mag blijven staan, bewoners dolblij

De Sinti zijn hun actie begonnen omdat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in juli van dit jaar een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagenbeleid heeft opgesteld. Volgens de Sinti volgt daaruit dat de gemeente Nissewaard maar ook andere gemeenten in Nederland nu snel meer woonwagenstandplaatsen ter beschikking moeten stellen. Omdat daar volgens hen nog weinig van terecht komt, voeren ze in het hele land actie door caravans te plaatsen op voormalige woonwagenstandplaatsen.