Rotterdam actief in pilot bad-bed-brood

Rotterdam actief in pilot bad-bed-brood
Kabinet en gemeenten akkoord over opvang uitgeprocedeerde migranten
Na maandenlange onderhandelingen met gemeenten heeft staatssecretaris Harbers van Asielzaken een akkoord bereikt over de bed-bad-broodvoorzieningen verspreid door het land.

Er komt eerst een proef met vijf gemeenten. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Bij de aanpak wordt gekeken naar de achtergrond van de uitgeprocedeerden, zoals de bereidheid om vrijwillig terug te keren en of zij in een ander EU-land al eerder asiel hadden aangevraagd.

Driejarige proef met bed-bad-brood-voorziening in grote steden

Na drie jaar wordt gekeken of de aanpak werkt en leidt tot meer gevallen van vrijwillig vertrek of uitzetting. Als dat zo is komen er nog drie locaties in het land bij.

Eindelijk akkoord over bed, bad en brood | Binnenland

Het Rijk betaalt de komende drie jaar 48 miljoen euro voor deze acht locaties. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat aan de opvangvoorzieningen meebetalen.

Daarnaast mogen de andere bed-bad-broodplekken in het land openblijven, bijvoorbeeld die in Enschede en Emmen. Maar de overheid betaalt aan deze locaties niet mee. Ook moeten de gemeenten die over deze locaties gaan ze kleinschaliger maken en er minder mensen opvangen.

De bed-bad-broodvoorzieningen zijn initiatieven van particulieren en organisaties in gemeenten en van gemeenten zelf voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen of willen vertrekken. De gemeenten willen hen niet op straat laten staan.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU, die verschillend over deze voorzieningen denken, bereikten bij het maken van het regeerakkoord een compromis. Op acht plaatsen in Nederland mogen de uitgeprocedeerde asielzoekers worden opgevangen voor maximaal twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning. In de opvang moet gewerkt worden aan vrijwillig vertrek.

De discussie tussen het kabinet en de gemeenten heeft maanden geduurd omdat er werd onderhandeld over wie welke kosten betaalt, en of de kleine opvangplekken toch open mochten blijven. In de afspraken is de maximale opvangtermijn van twee maanden, zoals in het regeerakkoord stond, komen te vervallen.

Staatssecretaris Harbers wilde er vandaag in een Kamerdebat nog niet op ingaan. Hij zei dat de puntjes op de i worden gezet. Volgende week wordt het akkoord gepresenteerd.

AMSTERDAM – Vijf steden, waaronder Amsterdam, doen mee aan een driejarige proef met de zogeheten bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dat is de uitkomst van langdurige onderhandelingen tussen staatssecretaris Mark Harbers (Asielzaken) en de betreffende gemeenten. In Noord-Holland gaat het alleen om Amsterdam. Andere steden die meedoen aan het experiment zijn Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen, meldt de NOS. 

De bed-bad-broodregeling is een opvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die om uiteenlopende redenen niet terugkeren naar het land van herkomst. Via die regeling kunnen zij voorzien in hun primaire levensbehoeften als voedsel, een slaapplek en persoonlijke hygiëne.

De regel is niet onomstreden. Volgens tegenstanders heeft de regel een aanzuigende werking. Voorstanders stellen dat deze groep met de bed-bad-broodregeling in het vizier blijft en niet in de anonimiteit op straat verdwijnt. 

Meegewerkt aan terugkeerOf uitgewezen asielzoekers aanspraak kunnen maken op de voorziening, hangt onder meer af van hun achtergrond. Zo wordt gekeken of zij hebben meegewerkt aan een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst en of ze eerder in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd. 

Het kabinet heeft 48 miljoen euro vrijgemaakt voor de proef. Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten betaalt mee. Als de proef over drie jaar succesvol blijkt en er meer uitgeprocedeerde asielzoekers zijn uitgezet of vrijwillig teruggekeerd, komen er drie locaties bij.

Bestaande locatiesBestaande locaties, zoals die in Emmen en Enschede, mogen gedurende de proef openblijven, al betaalt de overheid daar niet aan mee. 

Wat de overeenkomst voor de bestaande 24-uursopvang in Amsterdam betekent, is nog niet bekend, schrijft AT5.