Is Rotterdam vaak overmoedig? De lokale Rekenkamer denkt van wel – Volkskrant

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

De gemeente Rotterdam is overmoedig en neemt te veel financiële risicos bij grote projecten. Dat constateert de Rekenkamer Rotterdam in een kritisch rapport. Volgens de rekenmeesters leert de gemeente bovendien te weinig van fouten uit het verleden.

Recente voorbeelden van dure missers zijn het Warmtebedrijf en het Schiekadeblok. Het komt volgens de Rekenkamer door bestuurlijke overmoed. Durf en daadkracht worden vaak gezien als een kracht van Rotterdam. Helaas onderschatte de gemeente de afgelopen tien jaar nogal eens (financiële) risicos en problemen, schrijft de Rekenkamer.

Voor de notitie hielden de opstellers tientallen onderzoeken tegen het licht die de Rekenkamer Rotterdam sinds 2009 heeft uitgevoerd. Conclusie: de gemeente stuurt vaak te eenzijdig met regels en protocollen en houdt onvoldoende rekening met de leefwereld van uitvoerders en burgers. Het lerend vermogen is verder onvoldoende. Ook zou de gemeente te weinig luisteren naar waarschuwingen van de eigen ambtenaren, burgers, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. Dat vergt volgens de rekenkamer een cultuurverandering binnen de organisatie.

Vooral bij complexe samenwerkingsprojecten met projectontwikkelaars en andere commerciële partijen gaat het vaak mis. De financiële risicos die de gemeente loopt blijken vaak onaanvaardbaar hoog te zijn. Meest aansprekende voorbeeld is het Warmtebedrijf, dat via een peperdure pijpleiding heet water uit de haven naar huizen in Rotterdam en Leiden stuurt. Hier dreigt een strop van tientallen miljoenen euros. Een waarschuwing gaat bovendien uit naar een ander megaplan: Feyenoord City.