Hoog, hoger, hoogst: Rotterdam wil de lucht in en verhoogt bouwlimiet tot 250 meter – Volkskrant

Hoog, hoger, hoogst: Rotterdam wil de lucht in en verhoogt bouwlimiet tot 250 meter - Volkskrant
Rotterdamse hoogbouw: nog meer, nog hoger
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

Ook komen er drie nieuwe hoogbouwlocaties bij: Hart van Zuid, het Alexanderknooppunt en Feyenoord-City. Daar geldt een maximale hoogte van 150 meter. De hoogbouwzone wordt uitgebreid met Pompenburg en omgeving Rijnhaven. 

De huidige streefhoogte in de binnenstad van Rotterdam is nu nog 200 meter. Daarbuiten is de grens in principe 70 meter. Op dit moment wordt bij de Veerhaven in het centrum de Zalmhaven (215 meter) gebouwd die de hoogste toren van Nederland wordt. Verder zijn nog vier woontorens van ruim 100 tot 150 meter in aanbouw. Ook worden momenteel studies verricht naar 17 torens van 100 meter of hoger.

Rotterdam wil torens van 250 meter in centrum bouwen

"Rotterdam heeft meer woonruimte nodig", zegt wethouder Kurvers. "Tot 2040 komen er 50 duizend nieuwe woningen bij. Dat betekent dat ook de prachtige skyline van Rotterdam de komende jaren mee gaat groeien met de stad."

De vernieuwde Hoogbouwvisie – de huidige is in 2011 herzien – moet nog door de raad worden goedgekeurd. Wethouder Kurvers heeft eind vorig jaar bewust al de politieke discussie over het verhogen van de hoogbouw geopend. Het college wil de binnenstad verdichten met onder meer woontorens. In heel Rotterdam zouden er tot 2040 in totaal 50.000 woningen bij moeten komen.

De Zalmhaventoren, die nog in aanbouw is, wordt 215 meter hoog inclusief mast. Zonder mast is de toren 190 meter hoog.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. De servicepagina kunt u hier vinden. Klik hier om direct de digitale krant te lezen.

In de nieuwe hoogbouwvisie staan ook maatregelen om te zorgen voor minder anonimiteit. Zo moeten de onderste verdiepingen meer in het straatbeeld passen, met bijvoorbeeld winkels, horeca en sportvoorzieningen. Ook moeten er meer daktuinen komen.