Jammer! We krijgen tóch geen Decathlon in Schiedam – indebuurt

Jammer! We krijgen tóch geen Decathlon in Schiedam - indebuurt
Zuid-Holland blijft erbij: geen Decathlon in Schiedam en Den Haag – RetailNews
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland staan geen megasportzaken van Decathlon toe buiten de centra van Schiedam en Den Haag. Ze blijven erbij dat detailhandel thuis hoort in bestaande winkelgebieden en verlenen daarom geen ontheffing.

Begin juli bleek er in Provinciale Staten een nipte meerderheid te zijn voor de komst van Decathlon naar Sportplaza Harga in Schiedam. Decathlon zou daar goed op zijn plaats zijn en er zouden geen grote risico's van onaanvaardbare leegstand of verslechtering van de centra zijn. Voor Den Haag willen Provinciale Staten, net als Gedeputeerde Staten eerder bepaalde, geen ontheffing verlenen.

Gedeputeerde Staten hebben nogmaals naar de zaak gekeken, maar willen op beide plaatsen geen Decathlon hebben. Gedeputeerde Anne Koning: "Onderzoek laat zien dat er geen extra bijzondere omstandigheden zijn om Schiedam ontheffing te verlenen. Als we toch ontheffing verlenen, zoals Provinciale Staten verzoeken, kan dat gevolgen hebben voor andere locaties. We staan dan juridisch niet sterk om andere perifere detailhandelsontwikkelingen te weigeren. Met alle negatieve gevolgen voor stadscentra van dien."

RetailTrends zette eerder op een rij waarom er al jaren wordt gesteggeld over de komst van Decathlon.

Afgelopen zomer vroegen de Provinciale Staten aan de provincie om een uitzondering te maken voor Schiedam. Dat is onderzocht, maar een uitzondering zou een te negatief effect hebben op bestaande winkelcentra. Het kan volgens de provincie ook betekenen dat ze dan meer uitzonderingen moet maken voor andere winkels.

De vraag of Decathlon zich in Schiedam buiten het centrum mag vestigen, speelt al vanaf 2014. Eerst vroeg de gemeente Schiedam ontheffing voor een vestiging op het Hargaterrein. Die werd niet verleend door de provincie. 

Winkelcentra moeten wat de provincie betreft compact en levendig blijven, ook om leegstand tegen te gaan. Winkeliers hebben het al zwaar met online winkels, zegt de provincie. Door ze allemaal bij elkaar te houden in stadscentra, houden ze elkaar sterker. Ook is dat beter voor de bereikbaarheid.

Alleen winkels die grote producten verkopen, zoals autos of meubels, mogen zich buiten het centrum vestigen. Dat past niet handig in het centrum.

Begin dit jaar moest de provincie van de Raad van State met betere argumenten komen om geen uitzondering te maken voor Decathlon. Lees ook: Na de zomer besluit over Decathlon in Schiedam