Smallingerland spreekt zich uit: vier op de vijf inwoners willen koopzondag

Smallingerland spreekt zich uit: vier op de vijf inwoners willen koopzondag
Zo denken de politieke partijen in Smallingerland over de koopzondag
Een meerderheid van de burgers is voor het invoeren van de koopzondag in Smallingerland. Aan de standpunten van de politieke partijen verandert het niets.

Het signaal van de burger dat doorklinkt uit de enquête over de koopzondag – die deze krant samen met marktonderzoeksbureau Enigma Research en de gemeente Smallingerland afgelopen weken onder 5882 inwoners van die gemeente uitzette – is duidelijk: een grote meerderheid is voor.

De zeven partijen wijzen vooral op de vrijheid van ondernemers. Ze stellen dat winkeliers prima zelf kunnen bepalen wanneer ze open en dicht willen. De PvdA: We vinden dat de ondernemers zelf de vrijheid moeten hebben deze afweging te maken. ELP: Ondernemers zijn capabel genoeg om dit zelf te organiseren. VVD: De keuze om op zondag open te zijn, moet je aan de ondernemers en inwoners overlaten. Dit is geen taak van de gemeente. D66 vindt dat winkeliers altijd zelf mogen bepalen of zij hun winkel open willen doen.

Video: REPO: Inwoners Drachten voor koopzondag

Van de 1894 respondenten die de vragenlijst invulden, gaf 81 procent aan dat de winkels straks iedere zondag of anders in ieder geval regelmatig op zondag open moeten kunnen gaan.

De SP zegt in de gemeentelijke stemwijzer: De SP is bij uitstek de partij voor de kleine ondernemers. Hoewel we tegen de 24-uurs economie zijn, waar er meer gewerkt moet worden voor minder geld, zullen we niet onze ogen sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer in Smallingerland een meerderheid van de (kleine) ondernemers en hun personeel voor de koopzondag is, dan is een zondagsopening voor een aantal maal per jaar bespreekbaar. Hierbij moet er geen verplichting komen tot open zijn op zondag.

Midden in de week en zondags ook: verkiezingen Smallingerland vooral referendum over koopzondag

Het sterkte vrijdag in De Lawei voorstanders als PvdA, VVD en ELP in hun overtuiging dat het er nu toch echt snel van moet gaan komen. ,,De tijd ontwikkelt zich, aldus Yntze de Vries van de ELP. ,,En daar moet je als ondernemer op inspelen.

De SGP doet voor het eerst in Smallingerland mee aan de verkiezingen. Voor een groot deel uit onvrede over hoe de andere christelijke partijen omspringen met de koopzondagdiscussie. Zij willen er zijn voor de kiezer die geen koopzondag wil. Lijsttrekker Hendrik de Boer zei onlangs op de SGP-verkiezingsbijeenkomst: de koopzondag is voor ons een breekpunt. Hij wijst erop dat de zondag de rustdag is die door God is ingesteld. ,,En die is nuttig voor de hele samenleving.

Maar als de PvdA na 21 maart opnieuw in zee wil met de ChristenUnie zal er flink gestreden moeten worden. Lijsttrekker Pieter van der Zwan betoogde ook vrijdag weer dat wat zijn partij betreft de zondag de rustdag is. ,,Deze discussie gaat vooral ook over de waarden die je belangrijk vindt. Dat er ook ruimte is voor tijd voor elkaar.

De achterban van het CDA is verdeeld. Daarom is er na een moeizaam proces gekozen voor een middenweg, legt lijsttrekker Karin van der Velde uit: ,,Wij willen er ook zijn voor onze voorstanders in de achterban. Wij zijn bereid om concessies te doen, maar dan alleen als er een goed plan ligt. Ik sta niet te springen om elke maand één zondag open te gaan en daarbovenop ook nog rondom feestdagen.

Maar waar de SGP mordicus tegen het winkelen op zondag is – ,,er valt meer winst te behalen door de rest van de week meer reuring te creëren, meende nummer twee op de lijst Jan Wessels –, leek er bij de ChristenUnie iets meer ruimte te zijn. ,,Het is voor ons een strijdpunt. Geen breekpunt, aldus Van der Zwan.

De ChristenUnie zat de afgelopen vier jaar in de coalitie en wist toen de koopzondag tegen te houden, door het met de drie andere partijen vast te leggen in het coalitie-akkoord. De partij ziet dat CDA en SP bewegen, maar blijft zelf stellig. Lijsttrekker Pieter van der Zwan: ,,Wij zijn tegen een 24-uurs economie en komen op voor kleine ondernemers en mensen die hechten aan een gezamenlijke rustdag.

Dit tot ergernis van PvdAer Roel Haverkort die de afgelopen vier jaar die ruimte niet gekregen had. ,,U veegt uw straatje schoon over de rug van PvdA en D66, sneerde hij naar zijn collega-wethouder. Die verdedigde zich door zich te beroepen op trouw aan het coalitieakkoord.

Als het aan de sociaal-democraten ligt, komt de realisatie van de koopzondag in het nieuwe coalitieakkoord. Haverkort noemde het een belangrijk binnen te halen punt en vond daarbij onder meer de VVD aan zijn kant. In de huidige politieke verhoudingen is die steun echter onvoldoende. Het CDA, nu nog tweede partij in de raad, weifelt. ,,We willen samen met de ondernemers zoeken naar de juiste balans. Maar als overheid stel je kaders, aldus Karin van der Velde.

Ja, zeggen deze zeven partijen overtuigend over het invoeren van de koopzondag. Ze zijn zo stellig dat vooral PvdA, D66, ELP en VVD zeggen: wij gaan alleen in een coalitie zitten waarin de koopzondag wordt vrijgegeven. Geen koopzondag, dan ook geen steun van ons om een coalitie te smeden.

Ook de christendemocraten hechten aan de zondagsrust. Dat doet SP-lijsttrekker Jos van der Horst ook. ,,Liever niet een!, was zijn stellige antwoord. ,,Voor de kleine ondernemer en het personeel wordt het er dan niet beter op.

Voorstanders en tegenstrevers van de koopzondag in Smallingerland staan volgende week lijnrecht tegenover elkaar in het stemhokje. De zevende winkeldag is voor beide kiezersgroepen hét motief om op een bepaalde partij te stemmen. Twee derde van hen kiest de partij die zijn of haar standpunt het beste vertegenwoordigt.

Inwoners van Smallingerland zeggen overtuigend ja tegen een koopzondag. Vier op de vijf willen een koopzondag in Drachten en de dorpen.

Dat blijkt uit het koopzondagonderzoek van de Leeuwarder Courant, uitgevoerd in samenwerking met marktonderzoeksbureau Enigma Research en de gemeente Smallingerland. 5882 inwoners zijn vorige maand uitgenodigd deel te nemen aan de enquête, bijna eenderde van hen heeft de vragenlijst volledig ingevuld.

Smallingerland spreekt zich uit: vier van de vijf inwoners willen een koopzondag. Voor tweederde van de kiezers is de koopzondag zelfs bepalend in hun stemkeuze.

Van deze 1894 inwoners – die representatief zijn voor de hele gemeentebevolking – wil 81 procent een koopzondag. De groep die een algemene koopzondag wil, is vele malen groter dan de groep inwoners die zegt een koopzondag goed te vinden, maar niet iedere week. Zij willen graag gemiddeld 16 koopzondagen per jaar: iedere maand één en aangevuld met de zondagen rondom Peijedei, Simmerdeis, Sinterklaas en kerst.

U kunt met deze registratie elke maand 6 plus artikelen lezen. We wensen u veel leesplezier.

De koopzondagvoorstanders vinden dat de ondernemers zelf moeten bepalen hoe laat ze op zondag opengaan. Vier op de tien vinden dit de verantwoordelijkheid van de winkelier. Andere respondenten zeggen: open van 12:00 tot 17:00 uur of van 12:00 tot 18:00 uur.

Eén op de vijf is tegen een koopzondag. Religieuze overwegingen zijn een belangrijke reden om tegen een zevende winkeldag te zijn. Ook vinden ze dat ondernemers en werknemers een gezamenlijke vrije dag verdienen. Deze groep stemt de komende verkiezingen vooral op ChristenUnie, CDA en SGP.

Het CDA neemt daarin echter een opvallende plaats in. De christendemocraten zijn namelijk verdeeld. 54 procent van de achterban is voor een koopzondag, 46 procent is tegen. De partij neemt een middenweg: ze waren altijd tegen, maar zijn nu voor een beperkte openstelling.

In de dertien dorpen rondom Drachten is meer weerstand tegen een zondagse openstelling dan in de hoofdplaats zelf. In Drachten is 18 procent tegen een koopzondag, in de dorpen is dat 28 procent. Dorpelingen vinden meer dan Drachtsters dat kleine ondernemers de dupe worden van een koopzondag. Juist Drachtsters zijn uitgesprokener over de zondagsrust: zij vinden dat niet meer van deze tijd. Dorpelingen zijn verdeeld over die stelling.

Op dit moment winkelen zeven op de tien Smallingerlanders weleens op zondag. Daarbij geldt: hoe jonger, hoe vaker. Inwoners van Drachten winkelen vaker op zondagen in plaatsen buiten de gemeente dan inwoners van de dertien dorpen.

Onder de inwoners die op zondag winkelen, is de supermarkt het populairst. 16 procent komt iedere week bij de grootgrutter, bijna de helft iedere maand. Ook kledingwinkels, bouwmarkten, meubelzaken, tuincentra en elektronicawinkels zijn populair. De top-5 steden waar zondagshoppers het vaakst komen: Groningen, Beetsterzwaag, Leeuwarden, Gorredijk en Heerenveen.

92 procent van deze zondagshoppers zegt: als er in Drachten een koopzondag komt, zal ik er vaker voor kiezen om in Drachten te gaan shoppen op zondag dan in andere plaatsen.

De uitslagen zijn vrijdagmiddag gepresenteerd in schouwburg De Lawei, waar het eerste LC Café werd gehouden. Marktonderzoeker Robert Oosterbaan van Enigma Research presenteerde er de uitkomsten, daarna gingen de elf lijsttrekkers met elkaar in debat. De elf partijen denken namelijk totaal anders over de koopzondag. ELP, Smallingerlands Belang, PvdA, D66, VVD, GroenLinks en FNP zijn voor een algemene koopzondag, SP en CDA zijn voor een beperkte koopzondag. ChristenUnie en de SGP zijn fel tegen.

Bezoekers via de app klikken hier voor een video met de uitkomsten van de enquête

Journalist Leeuwarder Courant. Schrijft over (de politiek in) Smallingerland, Drachten, skûtsjesilen en de waan van de dag.


Smallingerland at Twitter: