CDA bezorgd over ‘slopen’ gebouw Universiteitsmuseum

CDA bezorgd over 'slopen' gebouw Universiteitsmuseum
CDA bezorgd over ‘slopen’ gebouw Universiteitsmuseum
Het gebouw wordt niet groter. Er wordt verbouwd binnen de bestaande muren. Door het huidige oppervlakte anders in te richten, ontstaat er volgens het museum extra tentoonstellingsruimte. Het museum sluit op maandag 5 maart 2018 voor de verbouwing en zal twee jaar gesloten blijven.

Op de site van het Universiteitsmuseum is inderdaad te lezen dat er plannen zijn om het museum te ‘renoveren en vernieuwen’. Het gebouw is niet ingericht op de toegenomen bezoekersaantallen, aldus het museum. Het museum ‘barst uit zijn voegen’.

Zo wil Brussaard van het college weten of het bekend is met het voornemen van de Universiteit Utrecht om het universiteitsmuseum gebouw te slopen. En, zo ja, is door de Universiteit Utrecht hier overleg over gevoerd met de afdeling erfgoed?? Ook vraagt Brussaard of het college bereid is om in gesprek te gaan met de Universiteit Utrecht om sloop te voorkomen. Verder doet het CDA de suggestie om het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven om het zo meer bescherming te bieden.

Het CDA heeft via een aantal bezorgde Utrechters te horen gekregen dat de Universiteit Utrecht plannen heeft om het Universiteitsmuseum te slopen om een groter museum te realiseren. CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard heeft naar aanleiding hiervan het college een aantal schriftelijke vragen gesteld.

Architectenbureau De Zwarte Hond heeft de opdracht gekregen om een ‘duurzaam en transparant’ Universiteitsmuseum vorm te geven. Met name het aanzicht van de gevel aan de Lange Nieuwstraat zal veranderen. De entree wordt verruimd. Het museumcafé en horeca blijven in de Oude Hortus aan de achterzijde.

Utrecht at Twitter: