Gesjoemel met brief over Uithoflijn: “Politieke spelletjes”

Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben maandag 12 februari ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 59 miljoen en een risicoreservering van € 13,7 miljoen voor de Uithoflijn. Ook debatteerden PS over het auditrapport dat de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben laten opstellen om duidelijk te krijgen of het project Uithoflijn op de goede weg is en om eventuele knelpunten op te sporen.

De Uithoflijn, die eind december 2019 tussen Utrecht Centraal en De Uithof moet gaan rijden, valt in totaal € 84 miljoen duurder uit. Dit komt door het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van buslijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. De gemeente Utrecht draagt € 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag van € 59 miljoen komt voor rekening van de provincie Utrecht.

Provincie steekt miljoenen extra in sneltram

PS besloten gisteren dat de provincie Utrecht de onderhandelingen met de gemeente Utrecht gaat heropenen over de verdeling van de extra kosten. Zij vinden dat de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk is voor deze extra kosten vanwege de vertraging in de oplevering van het traject waar de Uithoflijn aangelegd moet worden.

Afgelopen vrijdag stapte gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) op vanwege de problemen met de tramlijn. Zij had Mobiliteit in haar portefeuille. Haar vervanger Pim van den Berg (D66) liet aan de Statenvergadering weten opnieuw in overleg te gaan met de gemeente over de bekostiging en voortgang van de bouw van de Uithoflijn. De gemeente betaalt nu 25 miljoen euro extra voor het ov-project, flink minder dan de provincie. Volgens de Provinciale Staten moet opnieuw worden onderhandeld over de verdeelsleutel.

Voorafgaand aan het debat over de extra kosten voor de Uithoflijn, debatteerden PS over het door de gemeente Utrecht gepubliceerde auditrapport van adviesbureaus Deloitte en Horvat & Partners over de Uithoflijn. Soortgelijke audits zijn ook in 2015 en 2016 uitgevoerd.

De provincie reserveert nog eens 13,7 miljoen euro voor het geval er opnieuw onvoorziene kosten zijn. In januari maakten de gemeente en provincie Utrecht bekend dat de bouw van de tramlijn, tussen de universiteitscampus Uithof en Utrecht Centraal Station, 84 miljoen euro duurder uitvalt dan gepland. De oplevering loopt ook flinke vertraging op. De tramlijn zou vanaf juli van dit jaar rijden, maar volgens de laatste inschatting kan dat pas vanaf december 2019.

In het rapport wordt de samenwerking tussen de provincie, de gemeente en de projectorganisatie Uithoflijn onder de loep genomen. In de audit zijn harde noten gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn.

De nieuwe tramlijn moet een van de drukste busverbindingen van Nederland vervangen. Tussen Vaartsche Rijn en de Uithof rijdt nu lijn 12, die door veel studenten wordt gebruikt. De trams die over de Uithoflijn gaan rijden, hebben een hogere capaciteit dan de bussen. Volgens de gemeente zullen in 2020, wanneer de tramlijn in gebruik moet zijn, dagelijks meer dan 60.000 reizigers het openbaar vervoer van en naar de Uithof nemen.

PS gaven tijdens het debat aan dat door het openbaar maken van het auditrapport door de gemeente Utrecht er mogelijk financiële gevolgen kunnen zijn voor de provincie. De bevindingen in het auditrapport kan contractpartners handvatten geven om kosten te verhogen of om risico’s bij één of beide opdrachtgevers te plaatsen. PS vinden dat de eventuele financiële gevolgen van het eenzijdig openbaar maken van het rapport daarom verhaald moeten worden op de gemeente Utrecht.

Tot slot uitten PS kritiek op de rol van de Adviesraad Tram. Deze adviesraad bestaat uit onafhankelijke leden met strategische kennis en ervaring over tramvervoersystemen. Zij hebben als taak om de provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het project Uithoflijn. Volgens PS hebben zij deze rol niet genomen inzake de recente vertragingen en financiële overschrijdingen. De provincie gaat zich beraden over het spoedig opheffen van deze adviesraad.

Provincie Utrecht trekt 64 miljoen euro uit voor veel duurdere tramlijn

De Provinciale Staten van Utrecht hebben ingestemd met de 64 miljoen euro extra voor de aanleg van de Uithoflijn. Bovendien reserveert de provincie 13,7 miljoen euro voor het geval er opnieuw meer kosten zijn voor de aanleg van de nieuwe sneltram tussen station Utrecht Centraal en De Uithof.

‘’De afgelopen weken is een door de provincie en gemeente ingestelde audit rond het project Uithoflijn openbaar geworden. In de audit zijn harde noten gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn. De uitkomst van het rapport geeft mij aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen”, zei de gedeputeerde afgelopen vrijdag.

Dat is de uitkomst van een urenlang debat over het ov-project. Tienduizenden patiënten, werknemers en studenten reizen elke dag met het openbaar vervoer naar het Science Park (De Uithof). Nu nog zitten zij als ‘sardientjes in een blik’ in buslijn 12. De tram moet hen verlichting bieden.

De Utrechtse gedeputeerde voor mobiliteit, Jacqueline Verbeek-Nijhof, heeft vorige week haar ontslag ingediend bij de commissaris van de Koning. Ze houdt zichzelf verantwoordelijk voor de problemen bij de oplevering van de nieuwe Uithoflijn. Onlangs werd bekend dat de nieuwe tramlijn ruim 1,5 jaar later wordt opgeleverd dan gepland en bijna 84 miljoen euro extra kost.

Alle partijen vonden het belangrijk dat het project wordt afgerond, al zijn de consequenties van het extra budget nog niet duidelijk. D66: ,,We kunnen nu niet meer terug.” In de Uithoflijn is al ruim 400 miljoen euro geïnvesteerd.

Afgelopen vrijdag stapte verantwoordelijk gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof op vanwege het debacle. De partijen hadden haar graag om uitleg gevraagd, maar hebben die kans niet gekregen.

Ook de gemeente Utrecht draait op voor extra kosten. Zij steekt nog eens 25 miljoen euro in dit ov-project.

De Gedeputeerde Staten moeten van PS opnieuw onderhandelen met de gemeente over de verdeelsleutel. Nu nog vangt de provincie het grootste gat op, maar volgens een aantal partijen is de gemeente verantwoordelijk voor de overschrijding.

,,De falende wethouders in Utrecht blijven zitten. Wij hoeven niet hun straatje schoon te vegen. De vervuiler betaalt”, aldus de PVV-fractie. Het debat in de gemeenteraad leverde onlangs weinig vuurwerk op.


Utrecht at Twitter: