Uitlatingen PVV’er Van Deùn bij Bingo FM niet strafbaar

Uitlatingen PVV\'er Van Deùn bij Bingo FM niet strafbaar
PVV’er niet vervolgd om uitspraken moskee
De discriminatieofficier van het OM heeft de uitspraken die Van Deún begin januari deed getoetst en geconcludeerd dat het geen van de discriminatie artikelen in het Wetboek van Strafrecht overtreedt. 

De ULU-moskee deed naar aanleiding van de uitspraken van de Utrechtse lijsttrekker aangifte van discriminatie op maandag 15 januari. In de radio-uitzending zei Van Deún dat hij tegen moskeeën in Nederland was en dat de PVV de islam niet als godsdienst erkent.

Kwetsende uitlatingen over een godsdienst, zoals gedaan door Van Deún, zijn niet strafbaar, luidt nu het oordeel. ‘De wet stelt dat er sprake is van discriminatie wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst. Voor aanhangers van de betreffende godsdienst kunnen dergelijke uitlatingen grievend zijn, maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV’er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn.’Evenmin is er volgens de officier van justitie sprake van opruiing, ‘aangezien niet wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten’. ‘Dit betekent dat de aangifte niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden.’Volgens advocaat Anis Boumanjal, die op verzoek van de Ulu-moskee de juridische kant heeft bekeken van de aangifte, heeft het Openbaar Ministerie ‘te rigide’ geoordeeld. Van Deun overtreedt volgens de advocaat wel degelijk de wet: hij zou aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. In overleg met zijn cliënt zal de advocaat nog bepalen of hij een artikel-12-procedure in werking zet, om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan.Boumanjal: ‘Hoewel hij niet expliciet heeft gezegd dat mensen de moskee in brand moeten steken, is de strekking van de uiting doorslaggevend. Zeker in een context van een tijdsgeest waarin geweld tegen moskeeën voorkomt. Bovendien is de PVV een invloedrijke partij met veel sympathisanten.’

PVV’er niet vervolgd om uitspraken moskee

Volgens het OM stelt de wet dat er sprake is van discriminatie ‘wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen wegens (onder meer) hun ras of godsdienst’. Kwetsende uitlatingen zijn echter niet strafbaar. Ook is er geen sprake van opruiing omdat de lijsttrekker niet zou hebben opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten.

Van Deún zei 8 januari jongstleden bij de regionale radiozender Bingo FM over de Utrechtse Ulu-moskee: ‘Wij hebben liever dat-ie afbrandt, bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme.’De discriminatieofficier Midden-Nederland heeft deze uitspraken getoetst aan de wet, aldus het Openbaar Ministerie. ‘Hierbij is gekeken naar de discriminatieartikelen maar ook naar opruiing.’ Ook heeft de officier advies ingewonnen bij het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie.

Het Westplein met de Ulu-moskee. Archiefbeeld / DUIC Het Openbaar Ministerie laat weten dat er niks strafbaars is aan de uitlatingen van de Utrechtse PVV-er Henk van Deún over de Ulu-moskee. Het Openbaar Ministerie laat weten dat er niks strafbaars is aan de uitlatingen van de Utrechtse PVV-er Henk van Deún over de Ulu-moskee.

Een omstreden uitspraak van de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún over een lokale moskee is niet strafbaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. De Ulu-moskee had 15 januari aangifte tegen hem gedaan wegens discriminatie.

De politicus had tijdens een radio-uitzending van Bingo FM gezegd over de moskee: “Wij hebben liever dat ‘ie afbrandt, bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als het nazisme.”

Anyway, het moskeebestuur stapte naar de politie en deed aangifte van discriminatie. Voorzitter Yusel Aydemir: “Moslims en moskeebesturen incasseren veel, we hebben een olifantenhuid gekregen voor beledigingen. Maar als mensen met angst naar een moskee komen, is een grens overschreden.”De officier concludeert na onderzoek naar opruiing en discriminatie dat Van Deún niets strafbaars heeft gedaan. Hij wordt dan ook niet vervolgd.

Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún niet vervolgd om omstreden uitspraak over moskee

Deze uitspraak was voor de Ulu-moskee reden om aangifte te doen van discriminatie. Dit is gebeurd op maandag 15 januari. De discriminatieofficier van het Openbaar Ministerie heeft deze uitspraken vervolgens getoetst aan de wet. Hierbij is er gekeken of de uitspraken discriminerend zijn, of dat er sprake is van opruiing. Beide is niet het geval.

Het OM laat weten: “Voor aanhangers van de betreffende godsdienst kunnen dergelijke uitlatingen grievend zijn maar het betekent niet dat de uitlatingen betrekking hebben op de aanhangers zelf. Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV-er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn. Evenmin is er sprake van opruiing aangezien niet wordt opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten.”

Binnenland Henk van Deún mag hardop spreken over moskee-afbrandwens. Redactie 14 februari 2018 – 13:25 Het Openbaar Minsterie heeft besloten dat er niets mis is met de uitspraken van PVV’er Henk van Deún, die op radiozender Bingo FM in debat met DENK-lijsttrekker Mahmut Sungur verkondigde de Utrechtse ULU-moskee graag te zien afbranden. Bij wijze van spreken dan.

Dit betekent dat de aangifte niet tot strafrechtelijke vervolging zal leiden.

Algemeen 16/1 – 17:24 Wilders reageert op uitspraak PVV-lijsttrekker in Utrecht: ‘Hij had het beter niet kunnen zeggen’ Geert Wilders heeft gezegd van Henk van Deún zijn uitspraken over de Ulu-moskee beter niet…


Utrecht at Twitter: