EU-deal over energieproject in Lombok

EU-deal over energieproject in Lombok
EU-deal over energieproject in Lombok
Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn hier sinds 2015 al mee bezig, maar het gebruik van oude accus wordt nu nog belemmerd door Europese regels.

Hergebruik van accus moet voldoen aan Europese milieuregels, waardoor het op grote schaal opslaan van elektriciteit nu niet aantrekkelijk is. Ook de regelgeving voor de koppeling van accus en elektrische autos aan het lokale energienet is nog onduidelijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ondertekende de overeenkomst samen met de EU-commissarissen voor Milieu en Innovatie, de Utrechtse initiatiefnemer Robin Berg van LomboXnet en de provincie Utrecht.

Daarnaast hebben de Franse bedrijven Renault en Bouygues en de Franse bewindslieden voor Milieu en Economie er hun handtekeningen onder gezet.

Het project is een van de twee innovatiedeals die de Europese Commissie heeft uitgekozen uit 32 voorstellen. “Een belangrijke stap”, aldus Keijzer.

Het uitwisselen, opslaan en later benutten van duurzame energie door in je eigen buurt elektrische autos of hergebruikte accus in te zetten is voor mij een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen”, meent de bewindsvrouw.

“Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan”, stelt Keijzer.

Ondernemer Robin Berg van LomboXnet ziet groeikansen bij het benutten van accus van elektrische autos in het energienet. Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn.”

Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag onderzoeken. Voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit koppelen zij elektrische autos of hergebruikte, losse autoaccus aan het lokale energienet. Hiervoor wordt vandaag in Brussel een zogenoemde Europese Innovatiedeal getekend. Een belangrijke stap, want bestaande regels kunnen het verduurzamen van de economie belemmeren. Bijvoorbeeld, omdat ze niet toepasbaar zijn op de nieuwste innovaties of tot extra kosten voor ondernemers leiden.

De EU-commissarissen Carlos Moedas (innovatie) en Karmenu Vella (milieu) tekenden deze Innovatiedeal met onder meer de Utrechtse MKB-ondernemer en initiatiefnemer Robin Berg (LomboXnet), de bedrijven Renault en Bouygues, de provincie Utrecht, de Franse minister Nicolas Hulot (milieu), de Franse staatssecretaris Delphine Gény-Stephan (economie) en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het uitwisselen, opslaan en later benutten van duurzame energie door in je eigen buurt elektrische autos of hergebruikte accus in te zetten. Het is voor mij een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen. Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemers is doorslaggevend om Europese regelgeving hiervoor te moderniseren. Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan, aldus staatssecretaris Keijzer.

Bij je woning of bedrijf duurzaam opgewekte energie in accus opslaan. Zo kan het elektriciteitsnet lokaal in balans blijven. Dat is van belang bij schommelingen tussen vraag en aanbod door veel of juist gebrek aan stroom uit zon en wind. Door opslag kunnen consumenten en bedrijven (overtollige) energie uitwisselen voor later gebruik. Hergebruik van accus dient te voldoen aan diverse Europese milieuregels. Hierdoor is het op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk om op grote schaal lokaal elektriciteit op te slaan. Ook is er nog geen eenduidige regelgeving voor lokale opslag in het energienet. De betrokken bedrijven werken in de Utrechtse woonwijk Lombok al sinds 2015 aan het toepassen van accus als onderdeel van het energienet. Accus van elektrische autos benutten in het energienet, biedt economische groeikansen en draagt bij aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn, aldus de Utrechtse ondernemer en initiatiefnemer Robin Berg van LomboXnet.

De Europese Innovation Deal is een door de Europese Commissie ingestelde publiek-private samenwerkingsovereenkomst naar het Nederlandse model van de zogenoemde Green Deals. Hierin werken partijen samen om de economie te verduurzamen, innovaties te stimuleren en eventuele belemmerende regels voor ondernemers aan te pakken. Er zijn 32 voorstellen voor deals ingediend na een oproep van de EU in 2016, waarvan er twee zijn gehonoreerd.


Utrecht at Twitter: