Tijdlijn: de mars van de mariniers naar Zeeland

Tijdlijn: de mars van de mariniers naar Zeeland
Rel om mariniersvertrek
Het ministerie van Defensie wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek naar het hoge aantal mariniers dat ontslag heeft genomen. "Er kunnen veel meer redenen zijn dan alleen de tegenzin in een verhuizing naar Vlissingen", zegt Defensie-woordvoerder Klaas Meijer. Berichten dat het besluit om de Marinierskazerne te verplaatsen naar Vlissingen mogelijk door Defensie wordt teruggedraaid, noemt hij 'te kort door de bocht'.

Dorpsjournalist.nl Rel om mariniersvertrek 11-04-2018, 13:34 | Van de redactie DOORN Er is een rel ontstaan over de verhuizing van het Korps Mariniers uit Doorn naar Vlissingen. Volgens het landelijke dagblad De Telegraaf komt de kazerneverhuizing op losse schroeven te staan en zou minister Ank Bijleveld (CDA) dat komende week laten weten. Heuvelrugwethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) toont zich verbaasd en gelooft vooralsnog niet dat de verhuisoperatie wordt afgeblazen.

De gemeente Vlissingen rekent erop dat het Rijk de afspraken over de bouw van de marinierskazerne nakomt. Dat zegt burgemeester Bas van den Tillaar in reactie op een artikel in De Telegraaf. Daarin zeggen Haagse bronnen dat de bouw van de kazerne in Vlissingen nog 'geen onomkeerbaar besluit' is.

,,Er is wel degelijk een besluit genomen", zegt Boonzaaijer en hij wijst op de lopende aanbesteding voor de bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen. ,,Er zijn in Vlissingen veel kosten gemaakt. Bovendien hebben wij inmiddels ook vervolgstappen gezet. Iedereen die daaraan meewerkt, inclusief het Rijksvastgoedbedrijf,  is ervan overtuigd dat de mariniers vertrekken", aldus de wethouder.

Het provinciebestuur reageert verbaasd op de berichtgeving vanochtend in De Telegraaf waarin staat dat de komst van de marinierskazerne nog geen gelopen race is. "De provincie weet van niets en dit is aanleiding om opnieuw contact te zoeken met Den Haag", aldus gedeputeerde Carla Schönknecht.

Video: Mariniers moeten Vlissingen omarmen

Vlissingen op de helling

ONTZENUWD Het gerucht dat de mariniersverhuizing niet doorgaat, is tegengesproken door staatssecretaris van defensie Barbara Visser (VVD). In antwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer schrijft de bewindsvrouw deze week, dat uitbreiding van de Doornse kazerne geen optie meer is. Ook van andere zijden wordt verbaasd en ontkennend gereageerd op de berichtgeving in De Telegraaf.

Dorpsjournalist.nl 'Verhuizing mariniers gaat mogelijk niet door' 11-04-2018, 06:09 | Van de redactie DOORN De verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen dreigt op losse schroeven komen te staan. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Het ministerie van Defensie benadrukt steeds meer dat er ,,geen onomkeerbare stappen'' zijn gezet en dat moderniseren van de Doornse kazerne een optie is.

AFWIJZEND Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen zegt er zeker van te zijn dat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen er komt. In het Zeeuwse dagblad PZC beroept hij zich net als wethouder Boonzaaijer op het officiële besluit uit 2012 en wijst hij op de sluiting van de oude Vlissingse kazerne en de lopende aanbestedingsprocedure. Ook de provincie Zeeland is verbaasd over de berichtgeving en heeft om opheldering uit Den Haag gevraagd.

De ludieke quiz over Zeeland die de provincie had ontwikkeld in antwoord op klachten van mariniers die niet naar Vlissingen willen, is door zeker veertig mariniers ingevuld. Een van hen wint een Zeeuws verwenarrangement. Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat spreekt over een geslaagde actie.

WONINGEN Mocht het vertrek van de mariniers toch niet doorgaan, dan heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een probleem. Het zal niet eenvoudig zijn om een andere locatie te vinden waar zoveel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Overigens zegt Boonzaaijer de reuring onder mariniers wel te begrijpen. ,,Dik twee uur in de auto om naar de basis te gaan, is geen pretje."

Het ministerie van Defensie wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek naar het hoge aantal mariniers dat ontslag heeft genomen. "Er kunnen veel meer redenen zijn dan alleen de tegenzin in een verhuizing naar Vlissingen", zegt Defensie-woordvoerder Klaas Meijer. Berichten dat het besluit om de Marinierskazerne te verplaatsen naar Vlissingen mogelijk door Defensie wordt teruggedraaid, noemt hij 'te kort door de bocht'.

Utrecht at Twitter: