‘Poetshulp wordt niet aangepast in Utrechtse Heuvelrug’

'Poetshulp wordt niet aangepast in Utrechtse Heuvelrug'
Meer uren thuiszorg en maatwerk in Utrecht
UTRECHT – Utrechters die recht hebben op hulp bij het huishouden, krijgen vanaf 10 oktober aanzienlijk meer uren steun. De gemeente breidt het standaard aantal uren vanaf die datum uit van 78 uur per jaar naar 105 uur per jaar. Utrecht kan dat …

UTRECHT – De Utrechtse rekenkamer stelt in haar rapport Hulp bij maatwerk dat de gemeente Utrecht onvoldoende maatwerk toepast bij de indicaties voor hulp bij het huishouden. Er zijn minder uren hulp geleverd dan mogelijk was geweest binnen het

Meer uren thuiszorg en maatwerk in Utrecht

Meer uren thuiszorg en maatwerk in Utrecht
Meer uren thuiszorg en maatwerk in Utrecht

De eigen bijdrage die moet worden betaald voor de huishoudelijke hulp is voor één op de vijf afnemers in de gemeente Utrecht een groot probleem. Dat geldt voor minima als ook voor huishoudens met een netto-inkomen tot 2000 euro. Dat blijkt uit

Gemeente Utrecht bezuinigde te veel op huishoudelijke hulp

UTRECHT – De oppositie in de Utrechtse gemeenteraad wil dat de gemeente zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer over de huishoudelijke hulp. Daarin staat dat de gemeente te veel heeft bezuinigd en

Gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die ze deze week kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en meteen het aantal uren Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) verhoogd. Deze gaat van gemiddeld 78 naar 105 uur per jaar. Ook gaat ze de procedure
UTRECHT – De gemeente Utrecht heeft te veel bezuinigd op huishoudelijke hulp. Ook is er te weinig maatwerk geleverd. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de Utrechtse rekenkamer in een rapport over het beleid ten aanzien van huishoudelijke hulp.

De Rekenkamer geeft de gemeente Utrecht een onvoldoende voor het hoeveelheid maatwerk dat wordt geboden voor hulp in het huishouden. Zo zijn er minder uren hulp geleverd dan mogelijk was binnen het budget en is ook de bezuiniging aanzienlijk

Utrecht veel te zuinig met hulp

HEUVELRUG Het onderzoek van de Utrechtse rekenkamer naar de huishoudelijke hulp heeft vooralsnog geen gevolgen voor Utrechtse Heuvelrug. Dat zeggen de zorgwethouders Hans Nijhof (PvdA/GroenLinks) en Henk Veldhuizen (CDA). De Rekenkamer
De rekenkamer is uiterst kritisch over de manier waarop de gemeente Utrecht de indicaties voor hulp in de huishouding heeft aangepast. Er is meer bezuinigd dan nodig is, er is minder hulp geleverd dan binnen het budget mogelijk was en er is onvoldoende. De gemeente Utrecht heeft in 2015 meer bezuinigd op huishoudelijke hulp dan nodig was. Dat is de belangrijkste conclusie die de Utrechtse rekenkamer trekt in het rapport Hulp bij Maatwerk. ThuiszorgSchoon400.jpg Foto: Fotolia. Over 2015 hield de
De gemeente Utrecht heeft te veel bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Het lukt de helft van de klanten niet om het huis 'schoon en leefbaar' te houden. Dat is de conclusie van de Rekenkamer, die haar bevindingen vandaag presenteert in het rapport Hulp


Utrechtse Heuvelrug at Twitter: