Wonen en werken op Unilever-terrein Vlaardingen – Vastgoedmarkt

Wonen en werken op Unilever-terrein Vlaardingen - Vastgoedmarkt
Unilever verkoopt terrein in Vlaardingen
Kranenbedrijf Van Adrighem uit Brielle heeft voor een onbekend bedrag het Unilever-terrein aan de Olivier van Noortlaan 120 in Vlaardingen gekocht. 

In oktober 2016 kondigde Unilever aan dat zij haar R&D-activiteiten wilde verhuizen van de huidige locatie in Vlaardingen naar Wageningen. Daar zal Unilever eind 2019 een onderdeel worden van het Foods eco-system op en rond de campus van de Wageningen University & Research (WUR). Woon- en werkdoeleinden Nu de verkoop van het Vlaardingse terrein, …

Van Adrighem heeft donderdag met de gemeente Vlaardingen een intentieverklaring ondertekend om het Unilever-terrein gezamenlijk te ontwikkelen. Mogelijk komen er zon driehonderd woningen. Verder wil het Brielse kranenbedrijf de offshore-tak uitbreiden aan de waterkant.

Van wasmiddel en woksaus naar wonen en werken in Vlaardingen

Rotterdam – Unilever verkoopt het onderzoeks- en ontwikkelingsterrein aan de Olivier van Noortlaan in Vlaardingen aan Van Adrighem Group. Van Adrighem gaat het terrein benutten voor een combinatie van woon- en werkdoeleinden.

Hoeveel geld met de verkoop is gemoeid, is niet bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat een deel van de Unilever-gebouwen blijft staan. In die gebouwen wordt waarschijnlijk woon- en werkruimte gerealiseerd. Mogelijk worden er ook nog woningen bijgebouwd. 

Er werden geen financiële details gemeld over de transactie. In oktober 2016 kondigde Unilever aan zijn onderzoeksactiviteiten te willen verhuizen van de huidige locatie in Vlaardingen naar Wageningen. Unilever is gedurende de periode na 2016 in gesprek gegaan met de gemeente Vlaardingen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestemming van het terrein ook past bij de wensen van de gemeente.

VLAARDINGEN – Unilever verkoopt het Research & Development terrein aan de Olivier van Noortlaan in Vlaardingen aan de Van Adrighem Group. De Van Adrighem Group gaat het terrein benutten voor een combinatie van woon- en werkdoeleinden en het vervolgtraject in nauwe samenwerking met de gemeente Vlaardingen verder vormgeven.In oktober 2016 kondigde Unilever aan dat zij haar R&D-activiteiten wilde verhuizen van de huidige locatie in Vlaardingen naar Wageningen, waar Unilever een onderdeel zal worden van het Foods eco-system op en rond de campus van de Wageningen University & Research (WUR). Unilever is gedurende de periode na 2016 in gesprek gegaan met de gemeente Vlaardingen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestemming van het terrein ook past bij de wensen van de gemeente. De gemeente Vlaardingen heeft, samen met de Provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gedurende het traject meegekeken of de visie strookt met de gemeentelijke uitgangspunten en is actief betrokken geweest vanuit haar wens om het terrein een gecombineerde woon- en werkbestemming te geven. Nu de verkoop van het terrein aan de Van Adrighem Group definitief is, heeft de gemeente Vlaardingen een intentieovereenkomst met de koper ondertekend, waarin zij afgesproken hebben ook voor het vervolg van het traject gezamenlijk op te trekken. In de intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de visie tot een meer gedetailleerd plan. Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking door de Van Adrighem Group is het betrekken van de omgeving (bedrijven, bewoners, belangenorganisaties) bij de plannen. De visie schetst een toekomstbeeld op hoofdlijnen, daarbinnen wordt in overleg met alle betrokkenen tot een concrete uitwerking en invulling gekomen voor een optimale herontwikkeling van het Unilever-terrein.  De Van Adrighem Group is eigenaar van het naastgelegen voormalige Lever Fabergé terrein. Daarmee is een belangrijke stakeholder direct betrokken bij de herontwikkeling wat een optimale overgang tussen het werkgedeelte en woongedeelte van het plangebied bevordert.Unilever start gedurende de zomer met de verhuizing richting Wageningen en verwacht dit project voor eind 2019 af te ronden. 

Unilever start gedurende de zomer met de verhuizing richting Wageningen en verwacht dit project voor eind 2019 af te ronden.