Burgemeester Weert: Er moeten gesloten azcs komen

Vertrokken Van de oorspronkelijke groep zijn er verder twee overgeplaatst naar een ander azc en elf met onbestemde bestemming vertrokken. Zeven zitten er nog in het asielzoekerscentrum in Weert.

Volgens de burgemeester is de sfeer op en rond het azc drastisch veranderd. "De zeven die nu nog op het terrein zijn houden zich wel aan onze regels. De rust is weergekeerd."

De burgemeester maakt zich wel zorgen over de elf mensen die in de illegaliteit zijn verdwenen. "Dat geeft een onbevredigend gevoel."

Binnenland Tweede Kamer is het zat: Sluit criminele asielzoekers op in azc. Redactie 08 november 2018 – 11:24 Asielzoekers afkomstig uit veilige landen die de buurt terroriseren. We weten inmiddels dat dit vaak voorkomt. De burgemeesters van Rotterdam en Weert luiden daarom de noodklok en zij vinden nu gehoor bij de nationale politiek.

Als het aan de burgemeesters ligt, dan verdwijnen mensen die de (nogmaals, kansloze) asielprocedure misbruiken om spullen te jatten en vrouwen te verkrachten achter slot en grendel in hun asielzoekerscentrum, meldt De Telegraaf.

VVD-Kamerlid Azmani is het hiermee eens. Hij pleit daarom voor een intensiever gebruik van zogeheten aso-azcs, waar ze onder extra beveiligd toezicht komen te staan. Volgens hem zou het ook al helpen als de asielprocedure wat sneller zou gaan, zodat ze geen enkele kans hebben op een verblijfsvergunning en snel het land uitgetrapt kunnen worden.

PvdA-Kamerlid Kuiken sluit zich hierbij aan en wil daarom ook “meer capaciteit vrijmaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, zodat we deze mensen sneller het land uit kunnen zetten.” Verrassend genoeg trekt ook ChristenUnie aan de bel bij Harbers. Die partij kondigt zelfs aan Kamervragen te stellen.