Kabinet: ouderen die leven voltooid achten kunnen hulp krijgen bij zelfdoding

Kabinet: ouderen die leven voltooid achten kunnen hulp krijgen bij zelfdoding
Kabinet wil hulp bij zelfdoding na 'voltooid leven' toestaan
Kabinet wil stervenshulp bij 'voltooid leven' toestaanNOS
Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte voorwaarden hulp kunnen krijgen als zij hun leven willen beëindigen. Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken. Een van de voorwaarden. Het kabinet wil in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken, waarmee ouderen sneller hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken. Die hulp moet onder strikte voorwaarden worden geboden aan ouderen die vinden dat

Mensen die echt klaar zijn met het leven kunnen straks op een waardige manier en op een zelfgekozen tijdstip uit het leven stappen. Dat wil het kabinet regelen. Door: Edwin van der Aa 12 oktober 2016, 22:12. Iedere volwassene op leeftijd die. Mensen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze het als voltooid zien, moeten via een wet de mogelijkheid krijgen om hun leven te beëindigen. Het kabinet wil hiervoor in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken, zo blijkt

Kabinet wil hulp bij zelfdoding na 'voltooid leven' toestaan
Kabinet wil hulp bij zelfdoding na 'voltooid leven' toestaan
Mensen met een 'voltooid leven' moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale 'stervenshulpverlener'. Daarvoor pleiten de minister Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie). Mensen die weloverwogen menen dat hun leven voltooid is, moeten onder strikte en zorgvuldige criteria in staat worden gesteld dit leven op een voor hen waardige wijze af te sluiten. Het kabinet wil in overleg met verschillende zorgpartijen een nieuwe … . Hulp bieden aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Het is nu nog verboden, maar als het aan het kabinet ligt gaat dat veranderen. Het gaat om mensen die uitzichtloos lijden aan het leven zelf en die dat leven weloverwogen willen beëindigen,

Christelijke partijen zijn tegen plan kabinet voor hulp bij zelfdoding

De euthanasiewetgeving wordt versoepeld. Ook mensen die niet doodziek zijn, mogen van het kabinet straks op een zelfgekozen tijdstip uit het leven stappen. Iedere volwassene op leeftijd die weloverwogen vindt dat zijn leven voltooid is, moet 'onder …

Kabinet verruimt mogelijkheden euthanasie

Ouderen die vinden dat ze 'klaar' zijn met leven, moeten stervenshulp kunnen krijgen. Het kabinet wil dat mogelijk maken via een nieuwe wet. Den Haag. De ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) hebben

Kabinet: 'Euthanasie wordt optie als leven af is'

Oudere met voltooid leven krijgt recht op hulp bij zelfdoding
Oudere met voltooid leven krijgt recht op hulp bij zelfdoding

Na jaren van petities, burgerinitiatieven en onderzoeken is de kogel door de kerk: het wordt mogelijk voor mensen met een 'voltooid leven' om hun leven met medicijnen te beëindigen, onder strikte voorwaarden. Zij worden daarbij dan begeleid door een

De christelijke partijen in de Tweede Kamer en de SP zien niets in het legaliseren van hulp bij zelfdoding. Het kabinet kwam met een plan om hulp bij suicide toe te staan. Volgens de partijen gaat het 'te ver'. Minister Schippers van Volksgezondheid en …

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het plan van minister Schippers van Volksgezondheid om te onderzoeken hoe hulp bij zelfdoding kan worden toegestaan bij mensen die vinden dat hun leven is voltooid. Regeringspartij VVD vindt dat mensen

Den Haag – Het kabinet verruimt de mogelijkheden om euthanasie te plegen. Ook mensen die het leven als te zware last ervaren moeten hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. Nu is dat alleen mogelijk als iemand door ziekte uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

Naast de euthanasiewet komt er een aparte regeling voor ouderen die hun leven 'voltooid' vinden. Zij kunnen hulp krijgen om te sterven. Hoofdpunten -Ouderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden zonder medische klachten, kunnen hulp krijgen om hun


Wereld at Twitter: