Ouders na melding misbruik kind: Gemak waarmee de politie verhaal van tafel veegt

Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen als ze melding maken van misbruik van hun kind op de kinderopvang. De politie ontmoedigt ouders dan om aangifte te doen, zegt belangenclub BOinK voor ouders in de kinderopvang. Ook zedenadvocaten herkennen dat: "We krijgen te vaak signalen dat het niet goed gaat."

“We zien dat er weinig is geleerd van eerdere grote zaken”, zegt advocaat Richard Korver, die voorzitter is van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. “Dan wordt er gezegd: het is moeilijk te bewijzen. Het zijn kleine kinderen. Fantasie en spel lopen door elkaar.”

Aangifte doen van misbruik kind op kinderopvang zinloos, politie wil niet, OM seponeert

Volgens Korver wordt dan met regelmaat te snel besloten om een zaak te seponeren. “Dat is ook wat ik van collegas hoor.” Van een serieus onderzoek is dan nauwelijks sprake, laat staan dat telefoon of laptop van een verdachte wordt onderzocht.

Gjalt Jellesma van brancheorganisatie voor ouders in de kinderopvang BOinK wordt met enige regelmaat benaderd door ouders die het gevoel hebben dat ze niet serieus zijn behandeld. “Dat is een dubbele klap”, zegt Jellesma. “Eerst vertelt je kind je iets dat je nooit van je kind zou willen horen. Dan moet je er mee naar buiten en word je niet serieus genomen. Dat is echt verschrikkelijk voor ouders. Echt heel kwalijk dat de politie wegkijkt. Dat moet veranderen.

Volgens advocaat Richard Korver, voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers, is er weinig geleerd van eerdere grote zaken en wordt met regelmaat te snel besloten om een zaak te seponeren. “Dat is ook wat ik van collegas hoor”.

Verschillende ouders bevestigen het verhaal van Jellesma en Korver aan RTL Nieuws, onder hen Henk en Linda (echte namen bekend bij de redactie). Op een avond voor het naar bed gaan vertelt hun 3-jarige kind plotseling dat er op de opvang iets is gebeurd.

Niet alleen ouders, maar ook zedenadvocaten kunnen zich hierin vinden. Advocaat Richard Korver maakte het mee. “We krijgen te vaak signalen dat het niet goed gaat. Dan wordt er gezegd: het zijn kleine kinderen. Fantasie en spel lopen door elkaar.” Van serieus onderzoek is bijna geen sprake. Er wordt niet eens onderzoek gedaan naar de telefoon of laptop van een verdachte.

Als ze naar de politie stappen krijgen ze te horen: aangifte doen is geen optie. Verhoren van kinderen onder de vier jaar is moeilijk en de kans is daarom nihil dat de politie iets kan doen. “Het gemak waarmee een verhaal van tafel wordt geveegd. Het is ook een vrijbrief voor degenen die kwaad willen, een vogelvrijverklaring van kinderen tot vier jaar.”

Ze vervolgen: “Kwalijk, want een paar maanden later werd duidelijk dat er zeker drie of vier andere gevallen waren van mogelijk misbruik. De medewerker is nooit als verdachte aangemerkt. En ook is nooit zijn computer onderzocht.

Volgens Korver kan de politie meer doen. “Een kind van tweeënhalf jaar verzint bepaalde dingen echt niet. Dus als het met bepaalde signalen komt, zou dat op zijn minst reden moeten zijn om uit te zoeken of het zou kunnen kloppen.”

De politie zegt tegen RTL Nieuws elk signaal van mogelijk misbruik op een kinderdagverblijf serieus te nemen. De politie schetst ouders wel altijd een beeld van de haalbaarheid van een aangifte.

Ouders voelen zich niet serieus genomen door politie bij melding misbruik kinderopvang Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen als ze melding maken bij de politie over misbruik van hun kind op de kinderopvang.

“Er zijn voor- en nadelen die we ouders wel willen voorhouden. Mensen ervaren dat soms als een ontmoediging, maar dat is zeker niet de bedoeling”, zegt Jan de Jong van de zedenpolitie Amsterdam. Probleem is volgens de politie dat kinderen onder de vier jaar moeilijk te verhoren zijn.

Lees ookVier jaar cel en tbs voor oud ‘Holland’s Got Talent’-finalist vanwege kindermisbruik

Volgens Korver kan de politie veel meer dan ze nu vaak doet, ook als een kind nog heel jong is. “Een gemiddeld kind van tweeëneenhalf verzint bepaalde dingen echt niet. Dus als het met bepaalde signalen komt zou dat op zijn minst reden moeten zijn om uit te zoeken of het zou kunnen kloppen.”

Bij verdenking van een zedenmisdrijf moeten gegevensdragers zoals telefoon, iPad of computer zo snel mogelijk worden doorzocht, adviseerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen eerder al. Met dat advies is tot nu toe weinig gedaan, concludeert de rapporteur. “Dat is mij ook een doorn in het oog”, zegt Korver. Ook hij dringt daar al jaren op aan, maar ondanks mooie beloften gebeurt het nog altijd niet.

Volgens de politie kan dat ook niet zomaar. “Daar moeten echt goede gronden voor zijn”, zegt De Jong.

Oproep: herkent u dit? We blijven onderzoek doen naar misbruik op de kinderopvang en hoe de politie vervolgens omgaat met aangiften. Als u dit verhaal herkent, komen we graag met u in contact. Stuur dan – uiteraard vertrouwelijk – een mail naar roel.schreinemachers@rtl.nl.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) wil dat de politie elke melding van seksueel misbruik met jonge kinderen goed onderzoekt, zoals dat enkele jaren terug al werd geadviseerd door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nu gebeurt dat volgens Boink-voorzitter Jellesma namelijk niet.

Jellesma krijgt een aantal keren per jaar van ouders te horen dat de politie het doen van aangifte ontmoedigt. “Dat is dan het topje van de ijsberg. Lang niet alle ouders bellen Boink”, zegt hij.

De Kamerfracties van PvdA, CDA en VVD zeggen naar aanleiding van zijn oproep tegen RTL Nieuws dat ze minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering willen vragen over de afhandeling van vermoedens van misbruik in de kinderopvang.

De politie mag zich niet verschuilen achter het argument dat kinderen tot 4 jaar moeilijk te verhoren zijn, ze moet slim rechercheren, zegt Jellesma. Zo moeten politiemensen onmiddellijk de computer en telefoon van de beschuldigde controleren, voordat hij de gelegenheid krijgt om ze te wissen.

Ook moeten de rechercheurs de kinderen niet vertellen dat ze van de politie zijn. “Daders maken de kinderen bang dat hun ouders naar de gevangenis moeten als ze er met iemand over praten. Als je dan zegt dat je van de politie bent, klappen ze dicht.”

De politie zegt in een reactie tegen RTL Nieuws elk signaal van mogelijk misbruik op een kinderdagverblijf serieus te nemen. Wel wordt ouders een beeld geschetst van de haalbaarheid van een aangifte. “Mensen ervaren dat soms als een ontmoediging, maar dat is zeker niet de bedoeling.”

Een ouderstel vertelde vanavond in de RTL-uitzending over hun ervaringen. Zedenadvocaat Richard Korver stelde dat er regelmatig te snel besloten wordt om een zaak te seponeren.