Rekenen gaat weer meetellen bij eindexamen

Rekenen gaat weer meetellen bij eindexamen
Eigen rekentoets middelbare scholen vervangt landelijke toets
Rekenen gaat in het voortgezet onderwijs weer meetellen voor het behalen van het diploma, maar de landelijke toets verdwijnt. Scholen mogen in de toekomst zelf bepalen hoe zij de rekenkennis van hun leerlingen testen. De rekentoets gaat dus niet vallen onder het centraal examen, maar het schoolexamen.

Het blijft zo dat leerlingen er minimaal een 4 voor moeten halen, stellen de ministers Slob en Van Engelshoven van Onderwijs voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Einde aan landelijk verplichte rekentoets middelbare scholen en mbo-instellingen

Eind 2017 besloot minister Slob de omstreden rekentoets van het Cito niet meer te laten meetellen voor de eindexamens. In het regeerakkoord staat dat de huidige rekentoets verdwijnt en dat er een alternatief moet komen. De ministers van Onderwijs komen nu met een plan, waar de Kamer nog over moet praten.

De middelbare scholen moeten een rekentoets vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan afnemen bij leerlingen die in hun voorlaatste jaar zitten. Dat betekent dat in het schooljaar 2020-2021 de eerste leerlingen hun diploma halen bij wie rekenen meetelt.

Scholen kunnen zelf bepalen of rekenen een apart vak wordt, of dat het wordt ondergebracht bij een bestaand vak. Ook krijgen ze de vrijheid te bepalen hoe zij toetsen afnemen en hoe vaak ze toetsen.

Het voorstel is ook bedoeld om het rekenonderwijs een vaste plek te geven in het voortgezet onderwijs. Momenteel wordt het curriculum voor het voorgezet onderwijs hervormd. In deze curriculumherziening wordt gekeken hoe rekenen een volwaardig onderdeel kan worden van het programma.

In het mbo gaat het examen rekenvaardigheid meetellen voor studenten die in 2019-2020 beginnen met hun opleiding. Dit geldt voor niveau 2 tot en met niveau 4. Voor niveau 1 blijft de situatie hetzelfde. Studenten hoeven geen centrale examens af te leggen en geen minimumcijfer te behalen.

De rekentoets is al lange tijd onderwerp van discussie. In 2010 besloot de Tweede Kamer dat er een rekentoets moest komen, omdat het rekenniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo te laag was. Vanaf schooljaar 2015-2016 werd de rekentoets alleen verplicht voor vwo-leerlingen.

De rekentoets kreeg veel kritiek van leerlingen, docenten en verschillende onderwijsorganisaties. De toets zou te moeilijk zijn en zijn doel voorbij schieten. De onderwijsorganisaties vonden dat de toets een doel op zich werd, en geen inzicht gaf in het rekenniveau van de leerlingen.

Het kabinet maakt een eind aan de landelijk verplichte rekentoets op middelbare scholen en mbo-instellingen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob bekendgemaakt.

De scholen mogen voortaan zelf rekenexamens maken. Daardoor moeten de examens beter aansluiten bij het rekenonderwijs op school. Scholen kunnen zelf kiezen of ze rekenen als apart vak geven of als onderdeel van andere vakken.

Volgens het ministerie van Onderwijs hebben leerlingen de afgelopen jaren weliswaar steeds beter leren rekenen, maar is het niveau nog niet goed genoeg.

Omdat middelbare scholieren en mboers niet erg goed bleken te zijn in rekenen, werd in het schooljaar 2013/ 2014 een rekentoets ingevoerd. De resultaten van die toets zouden vanaf het schooljaar 2015/2016 meetellen bij het behalen van een diploma voor de middelbare school. Er was kort daarvoor al besloten het cijfer niet te laten meetellen in het mbo.

Vanuit scholen en de oppositie was felle kritiek op de toets. Dat kwam vooral doordat een leerling geen examen zou mogen doen als hij de rekentoets niet zou halen. Het afmaken van een schoolopleiding zou lastig worden voor een leerling die niet goed is in rekenen.

Uiteindelijk bleef de toets alleen nog meetellen voor het behalen van een vwo-diploma. Vorig schooljaar werd ook dat afgeschaft. Het behalen van geen enkel diploma was nog afhankelijk van het behalen van de rekentoets.