Veel Syrische vluchtelingen bezig met taal leren en vinden daarom geen werk – RTL Nieuws

Veel Syrische vluchtelingen bezig met taal leren en vinden daarom geen werk - RTL Nieuws
Volkskrant verbaasd: kansarme Syrische vluchtelingen willen in Nederland blijven, hoogopgeleide Syriërs NIET
Het aantal Syriërs in Nederland is sinds de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden op gang kwam fors gegroeid, tot ruim 90.000. Van hen geeft 55 procent aan over vijf jaar nog in Nederland te willen wonen, ook als de situatie in het thuisland terugkeer toelaat.

Vooral progressieve (61 procent) en minder religieuze (67 procent) Syriërs zien hun toekomst in Nederland liggen. Syriërs die wel veel waarde hechten aan religie, willen minder vaak (49 procent) blijven. “Of men moslim of christen is, maakt hier geen verschil”, schrijven de onderzoekers.

Vooral progressieve (61 procent) en minder religieuze (67 procent) Syriërs zien hun toekomst in Nederland liggen. Syriërs die wel veel waarde hechten aan religie, willen minder vaak (49 procent) blijven. “Of men moslim of christen is, maakt hier geen verschil”, schrijven de onderzoekers.

Syriërs leren taal, maar werken amper | Binnenland

Een opvallend detail is dat Syriërs met thuiswonende kinderen juist minder vaak in Nederland willen blijven. Een verklaring hiervoor heeft het SCP niet.

Het aantal Syriërs in Nederland is sinds de grote vluchtelingenstroom enkele jaren geleden op gang kwam fors gegroeid, tot ruim 90.000. Van hen geeft 55 procent aan over vijf jaar nog in Nederland willen wonen, ook als de situatie in het thuisland terugkeer toelaat.

Syrische statushouders laten vaker gezinsleden overkomen; 40 procent, tegenover 18 procent bij mensen uit andere landen. Die gezinshereniging gebeurt ook eerder; gemiddeld na acht maanden, tegenover elf maanden bij statushouders uit bijvoorbeeld Somalië en Irak.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) keek voor hetzelfde onderzoek naar de psychische gezondheid van Syrische statushouders.

Het RIVM concludeert onder andere dat niet alleen slechte ervaringen tijdens hun vlucht, maar ook financiële problemen, discriminatie en vaak verhuizen tussen opvanglocaties in Nederland invloed hebben op de psychische gezondheid van deze Syriërs.

Eerder onderzoek van het RIVM wees vorig jaar al uit dat vier op de tien Syriërs psychische problemen hebben. Slechts 13 procent van hen bezocht een psychiater of psycholoog.

Den Haag – De meeste Syriërs in Nederland zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal, maar ze werken nog amper. Tweederde van de Syrische statushouders, dat zijn voormalige asielzoekers die inmiddels een vergunning hebben gekregen, had in 2017 geen werk en was ook niet werkzoekend.

Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag wordt gepresenteerd. Maar liefst 80 procent volgde een taalcursus, aan de andere kant deed slechts 11 procent van de Syriërs betaald werk. Er wordt dus wel geparticipeerd in de samenleving maar het combineren van taallessen, met werk én school, zoals het kabinet graag ziet, komt vrijwel niet voor.

In het rapport wordt op een rij gezet in hoeverre verschillende vormen van participatie – zoals werk, school, taalcursus en stages – worden gecombineerd door Syriërs in Nederland. De onderzoekers hebben een top tien gemaakt van de combinaties die het meest voorkomen. Nummer één daarin is de groep die alleen een taalcursus volgt (25 procent) en dat dus niet combineert met een andere vorm van participatie. De groep die de taalcursus combineert met vrijwilligerswerk is daarna het grootst (12 procent), gevolgd door de combinatie van taalcursus en stage (8 procent).

Binnen de groep Syriërs zijn grote verschillen. Zo zien de onderzoekers: Een kwart is sterk op Nederland en Nederlandse contacten gericht en heeft betrekkelijk progressieve opvattingen. Maar aan de andere kant richt ruim een derde zich vooral op de Syrische groep en onderschrijft vaker traditionele waarden. Het valt de onderzoekers wel op dat Syriërs goed aangehaakt zijn op sociaal gebied: Ze hebben veel sociale contacten met autochtone Nederlanders, een opmerkelijk groot deel voelt zich Nederlander en velen voelen zich thuis en zijn tevreden met hun leven hier.