Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland | Binnenland – AD.nl

Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland | Binnenland - AD.nl
Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Het civiele verbod geldt alleen voor de club in Nederland, omdat de rechtbank geen bevoegdheid heeft om de buitenlandse corporatie te verbieden. Buitenlandse leden mogen zich daarentegen niet herkenbaar als Hells Angels-lid in Nederland vertonen.

Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels laten verbieden omdat de motorclub geweld zou faciliteren en verheerlijken. De rechtbank is het daarmee eens: de Nederlandse tak wordt per direct ontbonden en verboden, de wereldwijde organisatie mag niet meer actief zijn in Nederland. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een geweldscultuur die kenmerkend en structureel is en die de club kan worden aangerekend. De organisatie Hells Angels is een gevaar voor de openbare orde.

Na het verbod op Satudarah en Bandidos MC zijn de Hells Angels de derde motorclub die in Nederland verboden wordt. De zaak tegen Satudarah loopt nog in hoger beroep en voor de Bandidos geldt het verbod alleen voor Bandidos Holland. Daardoor kunnen losse zogenoemde chapters blijven bestaan.

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. De strijd van justitie tegen andere motorclubs was recent wel succesvol. Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, de rechtbank in Den Haag besloot eerder tot een verbod. De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen, die uitspraak volgt nog.

Rechtbank verbiedt Hells Angels in Nederland

Volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat de Hells Angels één vereniging vormen. Die organisatie in Nederland wordt vanuit het buitenland aangestuurd door de Hells Angels Motorcycle Corporation.

Knoops betoogde tijdens de behandeling van de zaak eerder dit jaar dat er helemaal geen sprake is van een vereniging, en deze dus niet verboden kan worden. Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur. Volgens de advocaat gaat het om mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen.

De rechtbank ziet de onderbouwing hiervoor in zogenoemde world rules, die voor alle chapters gelden. Beslissingen van individuele chapters kunnen daarnaast door de wereldwijde organisatie worden teruggedraaid.

UTRECHT – De rechtbank in Utrecht oordeelt woensdag of motorclub Hells Angels wordt verboden. Eerder werd door de rechter al een streep gehaald door de clubs Bandidos – ook in hoger beroep – en Satudarah. In deze laatste zaak moet het hof nog uitspraak doen. Verder heeft de rechtbank in Assen zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer dat vonnis komt, is nog niet bekend.

Ook in Nederland is er volgens de rechter sprake van één organisatie; Hells Angels Holland. Op landelijke vergaderingen zijn de losse chapters verplicht om te komen.

Dit zijn belangrijke constateringen, omdat gedragingen van individuele leden van de Hells Angels volgens de rechter dus de hele club kunnen worden aangerekend.

Het gaat in al deze zaken overigens niet om strafzaken tegen individuele leden, maar om een civiele procedure om zowel de buitenlandse als de Nederlandse tak van de motorclubs in Nederland te verbieden.

Volgens de rechtbank is “de cultuur van de club in de basis wetteloosheid”. “Leden noemen zich outlaws of willen outlaws worden”, vervolgde de rechtbank. “Zij willen overheidsgezag buiten de club houden.”

Ook de wereldwijde organisatie van Hells Angels mag niet actief zijn in Nederland, oordeelt de rechtbank. Bij de club heerst waar een cultuur van wetteloosheid en overheidsgezag wordt buiten de deur gehouden. Bewijzen daarvan zijn de de verschillende patches die worden uitgereikt aan leden die ernstig geweld plegen. Ook zijn er fondsen voor leden die in de gevangenis zitten of vervolgd worden.

Rechter oordeelt over voortbestaan Hells Angels: heeft verbod zin?

Dat de motorclub geweld accepteert en zelfs stimuleert, blijkt volgens de rechtbank uit het belonen van dit gedrag met zogenoemde patches. “Leden die in detentie zitten, worden financieel ondersteund.”

Justitie vroeg de rechtbank Midden-Nederland om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland. Hells Angels is een zogenaamde 1% MotorClub, een motorclub waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen.

Het verbod op de Hells Angels komt dertien jaar na de eerste poging om de motorclub te verbieden. In 2006 en in hoger beroep drie jaar later werd het criminele karakter van de club onderschreven, maar de gedragingen van leden niet toegeschreven aan de hele club.

Het Openbaar Ministerie (OM) haalde ongeveer tien jaar geleden bakzeil bij een eerdere poging om de van oorsprong Amerikaanse motorclub Hells Angels te verbieden en probeerde het nu opnieuw. Volgens justitie verheerlijkt en faciliteert de motorclub geweld en andere misdrijven.

Oud-leider Hells Angels start nieuwe motorclub vanuit cel

Het OM reageert tevreden op de uitspraak. Carry Knoops, een van de advocaten van de Angels, laat weten dat hoger beroep in lijn der verwachting ligt. “De rechtbank heeft voorbeelden genoemd die hun eigen visie ondersteunen en dat vind ik gevaarlijk”, vult Geert-Jan Knoops aan.

Volgens Roorda moeten de gevolgen van een verbod scherper in de wet geformuleerd worden. In Frankrijk en Duitsland gebeurt dat beter, vindt hij. “In Nederland zijn we nu afhankelijk van hoe de rechter het verbod om een motorbende voort te zetten interpreteert en tot nu toe is de rechter vrij restrictief geweest. Het moet volgens de wetsgeschiedenis bovendien gaan om gedragingen die aanleiding hebben gegeven voor een verbod op de motorbende. Het dragen van de motorclublogos of het oprichten van een vervangende organisatie valt daar niet onder.”

“Geweld wordt juist niet gestimuleerd. Zie ook het royeren van de bestuursleden van de chapter in Haarlem”, aldus Geert-Jan Knoops.

Volgens de onderzoeker worstelen de politie en gemeenten met de vraag wat een verbod precies inhoudt. “Ze kunnen weinig actie ondernemen op basis van het motorbendeverbod”, zegt Roorda. Zo mogen gemeenten leden niet verbieden om in hun hesje met motorclublogo een kroeg binnen te lopen en ook mogen zij niet zomaar een clubhuis sluiten. “Een verbod op het dragen van bepaalde symbolen valt onder de vrijheid van meningsuiting en kan volgens onze Grondwet dan ook niet zomaar worden verboden.”

Het effect van een civiel verbod is nog moeilijk te bepalen. Eind maart kwam er een rapport uit waarin staat dat dergelijke verboden moeilijk te handhaven zijn op basis van de huidige Nederlandse wet.

Zo kunnen gemeenten leden niet zomaar dwingen om hun jasje met logo uit te trekken. En kunnen oud-leden zo weer een nieuwe club oprichten. Dat deed bijvoorbeeld voormalig kopstuk van motorclub Hells Angels, Lysander de R. Vandaag werd bekend dat hij vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub heeft opgezet: de MC Hardliners.

Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is volgens de Nederlandse wet toegestaan. Bij een definitief verbod kan alleen door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten, in tegenstelling tot wat het OM altijd heeft gezegd.