Rechtbank verbiedt Hells Angels in Nederland – NOS

Rechtbank verbiedt Hells Angels in Nederland - NOS
Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland | Binnenland
De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0505 050. De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

Het civiele verbod geldt alleen voor de club in Nederland, omdat de rechtbank geen bevoegdheid heeft om de buitenlandse corporatie te verbieden. Buitenlandse leden mogen zich daarentegen niet herkenbaar als Hells Angels-lid in Nederland vertonen.

Na het verbod op Satudarah en Bandidos MC zijn de Hells Angels de derde motorclub die in Nederland verboden wordt. De zaak tegen Satudarah loopt nog in hoger beroep en voor de Bandidos geldt het verbod alleen voor Bandidos Holland. Daardoor kunnen losse zogenoemde chapters blijven bestaan.

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. De strijd van justitie tegen andere motorclubs was recent wel succesvol. Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, de rechtbank in Den Haag besloot eerder tot een verbod. De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen, die uitspraak volgt nog.

Volgens de rechtbank is voldoende aangetoond dat de Hells Angels één vereniging vormen. Die organisatie in Nederland wordt vanuit het buitenland aangestuurd door de Hells Angels Motorcycle Corporation.

Knoops betoogde tijdens de behandeling van de zaak eerder dit jaar dat er helemaal geen sprake is van een vereniging, en deze dus niet verboden kan worden. Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur. Volgens de advocaat gaat het om mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen.

De rechtbank ziet de onderbouwing hiervoor in zogenoemde world rules, die voor alle chapters gelden. Beslissingen van individuele chapters kunnen daarnaast door de wereldwijde organisatie worden teruggedraaid.

Advocaat Geert-Jan Knoops, een van de advocaten die de club bijstaat, zei tijdens de inhoudelijke behandeling dat de club goeddeels bestaat uit gewone, schappelijke mensen die gewone beroepen uitoefenen. Raadslieden van de club stelden verder dat de club niet verboden kan worden, omdat er geen internationale vereniging van bestaat. Volgens Knoops bestaan zelfs de zestien Nederlandse afdelingen (charters) onafhankelijk van elkaar. Daar was de rechter het niet mee eens. Er is een internationale vergadering (de zogenoemde Worldmeeting) die zeggenschap heeft over alles wat de Hells Angels en hun charters raakt. Ook de naamgeving van de afdelingen en de kleding die de leden dragen is overal hetzelfde.

Ook in Nederland is er volgens de rechter sprake van één organisatie; Hells Angels Holland. Op landelijke vergaderingen zijn de losse chapters verplicht om te komen.

Justitie stelde dat uit internationaal politie-onderzoek is gebleken dat de club onder meer onderscheidingen uitreikt aan leden die geweld hebben gebruikt. Zo werd aangevoerd dat leden een speld in de vorm van een bolhamer kunnen krijgen als ze geweld hebben gebruikt namens de club. Ook is er een Dequiallo-patch die leden op hun vest mogen naaien als ze geweld gebruikt hebben tegen de politie, en een patch met de woorden Filthy Few voor Hells Angels die zeer ernstig geweld gepleegd hebben, tot moord aan toe. Voor leden die vastzitten, zijn er fondsen om hun kosten te dekken.

Rechtbank verbiedt motorclub Hells Angels

Dit zijn belangrijke constateringen, omdat gedragingen van individuele leden van de Hells Angels volgens de rechter dus de hele club kunnen worden aangerekend.

Het geweld is structureel en komt voort uit de cultuur die binnen de motorclub heerst, oordeelt de rechtbank. Het recht op vereniging is een grondrecht, benadrukt de rechtbank, maar in dit geval is een verbod noodzakelijk om de samenleving tegen de club te beschermen. Het verbod kwam tot stand via het civiel recht, omdat de cultuur binnen de clubs een bedreiging zou vormen voor de openbare orde. Een verbod via het strafrecht is vooralsnog niet gelukt.

Volgens de rechtbank is “de cultuur van de club in de basis wetteloosheid”. “Leden noemen zich outlaws of willen outlaws worden”, vervolgde de rechtbank. “Zij willen overheidsgezag buiten de club houden.”

Dat de motorclub geweld accepteert en zelfs stimuleert, blijkt volgens de rechtbank uit het belonen van dit gedrag met zogenoemde patches. “Leden die in detentie zitten, worden financieel ondersteund.”

Het verbod op de Hells Angels komt dertien jaar na de eerste poging om de motorclub te verbieden. In 2006 en in hoger beroep drie jaar later werd het criminele karakter van de club onderschreven, maar de gedragingen van leden niet toegeschreven aan de hele club.

Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou faciliteren en verheerlijken. Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden.

Verbod Hells Angels raakt ook afdeling Harlingen – Friesland

Het OM reageert tevreden op de uitspraak. Carry Knoops, een van de advocaten van de Angels, laat weten dat hoger beroep in lijn der verwachting ligt. “De rechtbank heeft voorbeelden genoemd die hun eigen visie ondersteunen en dat vind ik gevaarlijk”, vult Geert-Jan Knoops aan.

De motorclub heet MC Hardliners. “We laten ons niet ontmoedigen door de overheid en gaan gewoon verder”, zegt de ex-voorman tegen de ochtendkrant. R. heeft contact opgenomen met De Telegraaf om dit nieuws bekend te maken. Dit omdat morgen een uitspraak wordt verwacht over het verbieden van motorclubs in heel Nederland.

“Geweld wordt juist niet gestimuleerd. Zie ook het royeren van de bestuursleden van de chapter in Haarlem”, aldus Geert-Jan Knoops.

Hij zit nog een straf uit van negen jaar. Lysander in de krant: “Ik laat me niet vastzetten of muilkorven. Ik ga verder met mijn passie.” Zijn kompaan, Frank L. uit Alkmaar, zit zijn straf van vijf jaar uit en heeft zich ook gemeld als lid van de Hardliners.

Outlaw Motorcycle Gang Rechter verbiedt motorclub Hells Angels

Het effect van een civiel verbod is nog moeilijk te bepalen. Eind maart kwam er een rapport uit waarin staat dat dergelijke verboden moeilijk te handhaven zijn op basis van de huidige Nederlandse wet.

De advocaat van deze Haarlemmer Lysander de R. bevestigt dit aan regiopartner NH Nieuws naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is volgens de Nederlandse wet toegestaan. Bij een definitief verbod kan alleen door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten, in tegenstelling tot wat het OM altijd heeft gezegd.