Aantal alleenwonenden in Nederland stijgt, grote steden groeien door – NU.nl

Aantal alleenwonenden in Nederland stijgt, grote steden groeien door - NU.nl
In 2035 is Amsterdam een miljoenenstad
Op dit moment woont 17 procent van de Nederlanders alleen. Het CBS verwacht dat in de komende vijftien jaar zon half miljoen mensen hetzelfde gaan doen.

Het statistiekbureau noemt de toenemende vergrijzing in het land als oorzaak. Door de vergrijzing blijven veel ouderen alleen achter na het overlijden van hun partner.

Op dit moment is 19 procent van de bevolking ouder dan 65, binnen vijftien jaar neemt dit aandeel toe tot een kwart.

Grootse reden is vergrijzing, aldus het CBS. In 2035 is een kwart van de inwoners van Nederland 65 jaar of ouder. Nu is dat nog 19 procent. Ook zijn er volgens het CBS straks veel meer alleenstaanden, namelijk 20 procent van de bevolking. Dat ligt nu op 17 procent.

Prognose CBS: bevolkingskrimp in grootste deel Groningen

De totale bevolking van de Nederland neemt naar verwachting met één miljoen inwoners toe tot 18,3 miljoen. Het CBS voorziet dat vooral de grote en middelgrote steden gaan groeien.

Het CBS maakt gebruik van cijfers over 2018 toen nog een aantal gemeenten, zoals Bedum en Ten Boer, nog niet gefuseerd waren. Inmiddels bestaan ze niet meer, maar ze zijn nog wel meegenomen in de CBS-prognoses.

Amsterdam zal de meeste nieuwe inwoners ontvangen. Het gaat om zon 150.000 mensen. Daarmee neemt de totale bevolking in de stad met 20 procent toe en wonen er tegen 2035 meer dan een miljoen inwoners in de hoofdstad.

Gebaseerd op de periode 2018 tot 2035 zal Nederland naar 18,3 miljoen inwoners groeien, maar bij ons wordt het alleen maar minder. Groningen groeit nog met ruim tien procent en Bedum met bijna drie procent.

Ook Utrecht zou rekening moeten houden met een groei van 20 procent. Dit komt onder meer door de populariteit van de stad onder internationale studenten en arbeidsmigranten.

Maar de rest van de gemeenten daalt flink in inwonersaantallen, met Loppersum als grootste daler. Daar verwacht het CBS dat er over zestien jaar bijna achttien procent minder mensen wonen.

Diverse gemeenten rondom Rotterdam en Den Haag kunnen ook een forse stroom nieuwe inwoners verwachten. De nieuwbouw in deze gemeenten zou veel starters aantrekken.

Kleinere gemeenten aan de grens van Nederland zouden de komende jaren verder krimpe. Het gaat daarbij om plaatsen in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Daar is de vergrijzing het sterkst.

In de komende 16 jaar krijgt Nederland er naar verwachting zo'n miljoen inwoners bij. Die groei leidt er onder andere toe dat Amsterdam een miljoenenstad wordt. Ook andere (middel)grote steden groeien.

Het inwoneraantal van de Nederlandse hoofdstad groeit de komende 16 jaar met ruim 150.000; een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2019.

Ook Utrecht, Rotterdam en Den Haag zullen tussen de 15 en 20 procent groeien, is de verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze grote steden zijn relatief jong en groeien vooral door een hoger geboorte-  dan sterftecijfer.

Naast de grote steden groeien ook hun randgemeenten: Almere en de Haarlemmermeer, Zuidplas en Rijswijk. Andere steden met meer dan honderdduizend inwoners zullen hun bevolking ook zien groeien. Te denken valt dan onder andere aan Eindhoven, Tilburg, Groningen en Arnhem.

Om al deze mensen te huisvesten, zijn gemeenten al druk bezig met het bijbouwen van woningen. De nieuwe huizen zouden ook de overspannen woningmarkt moeten verlichten. Tot 2025 moeten er jaarlijks 75.000 woningen bij komen, staat in de Nationale Woonagenda van minister Kajsa Ollongren.

Dat aantal wordt alleen bij lange na niet gehaald. Ondanks dat het aantal nieuwe huizen dat werd bijgebouwd wel ieder jaar steeg, zijn de 66.000 uit 2018 bij lange na niet de gewenste 75.000.

Veel nieuwbouwplannen zijn niet helemaal dichtgetimmerd, waardoor het risico bestaat dat ze niet doorgaan. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State staan nog eens tientallen woningbouwprojecten op losse schroeven en ieder geval on hold.

Vooral de gemeenten aan de rand van Nederland zullen krimpen. Het gaat meer specifiek om het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.

Omdat de bevolking na 2035 minder hard groeit, zal de krimp dan nog sterker worden. Een andere belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Vooral in de krimpgemeenten groeit het aandeel ouderen, naar verwachting tot 30 procent of meer. 

Voor zowel de groeiende steden als de krimpende gemeenten geldt dat er steeds meer mensen alleen zullen wonen. Het CBS en het PBL denken dat in 2035 bijna een vijfde van de Nederlandse bevolking alleen zal wonen. Nu is dat nog ruim 17 procent.

In kleinere en middelgrote gemeenten zullen vooral meer ouderen alleen wonen, bijvoorbeeld omdat hun partner is overleden. In de vier grote steden is het percentage alleenstaanden al hoog (denk aan het aandeel studenten). Dat zal alleen nog maar groeien omdat ook hier de vergrijzing toeneemt.