Gaskraan bij Maasdijk en Monster dicht

Gaskraan bij Maasdijk en Monster dicht
NAM moet snel met voorstellen komen na aardbevingen van vorige week
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dreigt de NAM met een dwangsom van maximaal 2 miljoen euro. Het bedrijf heeft te veel gas opgepompt bij Maasdijk en Monster.

De NAM heeft dinsdag 24 uur de tijd gekregen om de gaswinning te stoppen. Volgens SodM is er namelijk veel meer gas geproduceerd dan toegestaan. De maximaal toegestane hoeveelheid gas die gewonnen mag worden is voor Maasdijk 22,8 miljoen kuub en voor Monster 102 miljoen kuub.

De gaskraan op de winningslocaties in Monster en Maasdijk is dichtgedraaid op last van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Die gaf de NAM dinsdagmiddag 24 uur de tijd om de gaswinning te stoppen, omdat de NAM meer gas uit de grond haalt dan is toegestaan. Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM: “We moeten er in Nederland van op aankunnen dat bedrijven die gas winnen zich aan de gemaakte afspraken houden; die zijn er niet voor niets. Als dat niet gebeurt, ondermijnt dat het vertrouwen in de gaswinning. Daarom grijp ik nu in.”

De NAM heeft echter aanzienlijk meer gewonnen: 85 miljoen kuub in Maasdijk (vier keer zo veel) en 132 miljoen kuub in Monster (30 miljoen kuub teveel). Omdat het gasbedrijf zich niet aan de afspraken heeft gehouden, legt SodM een dwangsom op. De NAM heeft te kennen gegeven de productie inmiddels te hebben stilgelegd.

In Maasdijk werd 85 miljoen Nm3 gas gewonnen, vier keer zoveel dan de 22,8 miljoen Nm3 dat was toegestaan. Voor Monster was maximaal 102 miljoen Nm3 gas toegestaan, maar hier werd 30 miljoen Nm3 teveel gas gewonnen. Omdat de NAM de afspraken over de maximale productie niet nakomt, legde SodM een dwangsom op. Binnen 24 uur moest de NAM de productie in Maasdijk en Monster stoppen, daarna moet de NAM een dwangsom van 50 eurocent betalen voor elke Nm3 (kuub) gas die vanaf dat moment nog gewonnen wordt. Die kan oplopen tot 2 miljoen euro.

Verder heeft SodM opheldering van de NAM gevraagd over een serie recente aardbevingen in Groningen. Op 8 februari was er een bij Loppersum (magnitude 2,0), 10 februari bij Scharmer (1,7) en afgelopen zondag werd er een beving bij Garrelsweer geregistreerd (2,2).

Door deze drie bevingen is volgens SodM sprake van ‘code oranje’. Dat is het laagste niveau voordat daadwerkelijk maatregelen moeten worden genomen door de gasproducent. Er zijn nu volgens de toezichthouder in een jaar tijd 24 bevingen geweest van 1,5 of zwaarder.

De maximale hoeveelheid gas die in Maasdijk gewonnen mag worden ligt, in winningsplannen die eerder door de minister zijn vastgesteld, op 22,8 miljoen kuub gas in Monster en op 102 miljoen kuub gas in Maasdijk. De NAM zou volgens de toezichthouder echter in Maasdijk vier keer zoveel gas winnen als eerder is afgesproken en ruim 30 miljoen kuub gas te veel winnen in Monster. 

De NAM heeft van het Staatstoezicht nu een week de tijd gekregen om met een analyse te komen en met voorstellen voor eventuele maatregelen.

“Omdat de NAM de afspraken over de maximale productie niet nakomt,  legt SodM een dwangsom op”, aldus de toezichthouder. Als de NAM de productie niet binnen een dag stopt, moet de gaswinner een dwangsom van 50 eurocent betalen voor elke kuub gas die vanaf dat moment nog gewonnen wordt. 

Na de tot dusverre zwaarste aardbeving van de afgelopen vijf jaar in Groningen, op 8 januari in Zeerijp (magnitude 3,4) had SodM de code rood uitgeroepen voor het gebied. Ook toen werd de NAM om opheldering gevraagd.

“Wij onderkennen dat de beschrijvingen in de winningsplannen niet volledig eenduidig zijn en op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden”, aldus de NAM. De gaswinner ging hierop in overleg om duidelijkheid te krijgen over de winningsplannen.

Inmiddels is de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum al stilgelegd, op last van minister Wiebes. Dat heeft niet onmiddellijk resultaat, waarschuwde het Staatstoezicht al. Het duurt naar schatting drie tot zes maanden voordat de bodem rond Loppersum ook echt reageert op het staken van de gaswinning hier en tot rust komt.

De toezichthouder wees de NAM er vorig jaar al in een brief op dat de maximale hoeveelheid overschreden werd. De gaswinner stelde toen in een reactie dat ze “tot op heden binnen de 20 procent marge van de totale gasproductie zijn gebleven”. 

Het SodM zal de rapportage van de NAM bestuderen en vervolgens bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. 

Twee weken geleden hebben zij de minister nog geadviseerd om in te grijpen naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp op 8 januari, de zwaarste in de provincie in vijf jaar tijd. Volgens het SodM kan deze aardbeving veroorzaakt zijn doordat bij vorst de gaskraan open wordt gedraaid in de regio. 

Naar aanleiding van deze aardbeving is de gaswinning in het Groningse Loppersum per direct stilgelegd. Sinds deze stillegging zijn er vijf aardbevingen gevoeld in de regio.

Door het stopzetten van de gaswinning, is de productie van de gaswinning in de vorstperiode niet omhoog gegaan, wat de kans op aardbevingen aanzienlijk zou hebben vergroot. Ook zorgt het dichtdraaien van de kranen volgens het SodM binnen drie tot zes maanden voor een dempend effect op de aardbevingen in het gebied.


Westland at Twitter: