Binnen twee weken akkoord op hoofdlijnen

De liberaal Oud schreef over de intrede van SGP-oprichter dominee Kersten in de Tweede Kamer: Hier ziet men nu het calvinisme in zijn uiterste steilheid en onverdraagzaamheid. Wat een verschil met de openhartige wijze waarop deze week het SGP-Kamerlid Dijkgraaf zijn voortijdige vertrek uit de Kamer motiveerde: om zijn huwelijk te redden en meer tijd voor zijn kinderen vrij te maken.

16-04-2018 Bodegraven-Reeuwijk – Informateur Helma Neppérus adviseert de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een coalitie te vormen met VVD (6 zetels), CDA (5 zetels), SGP (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels) en GroenLinks (2 zetels). Een coalitie met 18 van de 23 zetels in de raad krijgt dan een ruime meerderheid..  

U gebruikt een adblocker.Als u de online krant wilt lezen en/of de advertenties wilt zien moet u deze uitzetten!

Neppérus licht toe: “De afgelopen weken heb ik op verzoek van het presidium met alle partijen in de nieuwe gemeenteraad tenminste twee keer gesproken.

POTENTIEEL RISICO Informateur Wouter de Jong (burgemeester van Houten) liep bij zijn verkennende fase tegen erfenissen uit het verleden aan, door sommigen ergernissen genoemd. Daarom vond hij het nodig een tussenronde in het leven te roepen, waar alleen de vier beoogde partijen voor werden uitgenodigd, tot ongenoegen van de zeven andere partijen. De erfenissen hebben te maken met de collegecrisis in de vorige periode. Vier wethouders wilden niet meer verder samenwerken met hun collega van ProVeenendaal. Er blijft een ,,potentieel risico op instabiliteit”, maar De Jong heeft er vertrouwen in dat het ditmaal goed kan gaan. Al zal er in vertrouwen geïnvesteerd dienen te worden. Het was voor de informateur laveren, zei hij, maar dat moet voor een enthousiaste zeiler en liefhebber van klassieke schepen niet onoplosbaar zijn.

Doel van de gesprekken was om een goed beeld te krijgen van partijen die met elkaar zouden kunnen én willen samenwerken. Dit ook kijkend naar de verkiezingsuitslag en uitgaand van een akkoord op hoofdlijnen. Dit brengt mij tot het voorstel om tot een coalitie te komen van VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks. Deze coalitie vormt een goede afs piegeling van de verkiezingsuitslag. De bedoeling is om de andere partijen bij de beleidsvorming in deze collegeperiode steeds tijdig te betrekken.” De komende weken zullen VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks samen werken aan een coalitieakkoord. Verwacht wordt dat dit medio mei gepresenteerd kan worden.

Gouda – Hoe kunnen kleuren ons bezighouden? Juist voor levenskunstenaars in het algemeen en kunstschilders in hetbijzonder geldt: het onzichtbare zichtbaar maken: opnieuw scheppen met verf en penselen, met jouw lievelingskleur…. welke kleur(en)? Is dat alleen een gevoelskwestie…?

We zullen Mostert herinneren als een zeer aimabele fractievoorzitter die principieel, maar zachtmoedig dertig jaar lang een belangrijke plaats had in de lokale politiek van Dordrecht. Mostert had oog voor mensen om hem heen en zocht met overtuiging het goede voor de gehele stad. We zullen hem missen. De fractie wenst zijn vrouw en familie troost en de nabijheid van God toe in dit verlies.

Vrouwelijke wethouders verdwijnen

Gouda – Biodanza is populair. Nu zijn er al ruim 200 groepen in Nederland waar ruim 2000 mensen wekelijks Biodanza dansen. Biodanza zorgt voor plezier, een gevoel van vrijheid en het helpt mensen met hun persoonlijke ontwikkeling.

DORDRECHT – De deze week overleden Dordtse ereburger en SGP-poricus Henk Mostert (1938-2018) wordt  woensdag in besloten familiekring begraven. Dat blijkt uit een advertentie in het Reformatorisch Dagblad (RD). Mostert was dertig jaar (1980-2010) lid van de gemeenteraad van Dordrecht.

ChristenieUnie/SGP hendenkt overleden Henk Mostert als aimabele, zachtmoedige en principele politicus

Bodegraven – Peuters gaan samen met hun (groot)ouders op muzikale ontdekkingsreis: samen zingen, spelen en bewegen. Kinderen leren en ontdekken nieuwe geluiden, verhalen en bewegingen.

Reeuwijk – Streekmuseum Reeuwijk organiseert een bijzondere avond voor haar donateurs én belangstellenden. De presentatie deze avond laat beelden zien van kroegen, cafés en

KAMPEN – ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks hebben vorige week voor het eerst bij elkaar gezeten om procesafspraken te maken over het vormen van een nieuwe coalitie. Daarbij is afgesproken dat informateur Remmelt de Boer wordt gevraagd om ook als formateur het vervolgproces te begeleiden.

Driebruggen – Voor de polder Lange Weide wil het waterschap graag  in gesprek op woensdagavond 18 april 2018, om 20:00 uur in Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 te Driebruggen (zaal open om 19:45 uur).  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat het peilbesluit voor het (afvoer)gebied de Lange Weide nabij Driebruggen herzien.

De gesprekken tussen de fracties van CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en Christenunie/SGP over het vormen van een coalitie verlopen voorspoedig. De verwachting is dat er binnen twee weken een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd kan worden. Over de inhoud van het akkoord kan op dit moment nog niets worden gezegd. Dat melden informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp. Ook de fracties die niet 'aan tafel zitten' zijn in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke vijf punten ze graag terugzien in het akkoord. Die punten worden ter overweging meegenomen. Daarmee willen de informateurs bereiken dat er een breed gedragen akkoord komt. Het is de intentie van Buitelaar en Witkamp om het akkoord te bespreken tijdens een openbare raadsvergadering en aan te geven welke input de verschillende fracties hebben geleverd en hoe hiermee is omgegaan. Ook diverse belangengroepen hebben wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van de inhoud van het akkoord. Deze wensen worden door de vier formerende partijen ook nadrukkelijk betrokken bij de beraadslagingen over het akkoord, aldus de informateurs.

Bodegraven – Op tweede pinksterdag, 21 mei gaan circa 60 leden van Het Jostibandorkest onder leiding van Lyan Verburg naar de hoofdstad om een wens in vervulling te laten gaan. Een optreden in Het Concertgebouw.

Peter Duijsens heeft in een brief naar de informateurs èn de pers alvast aangegeven het niet eens te zijn met de coalitievorming tot nu toe. De fractievoorzitter van Westland Verstandig beticht het CDA ervan niet transparant te handelen, te sturen in een bepaalde richting en 'vals te spelen'. Volgens WV passeert het CDA de kiezer door niet met de grootste vier partijen (CDA, WV, LPF en GBW) een coalitie proberen te vormen. “Kort en goed: dit zal onze coalitie niet zijn, de wil van de kiezers wordt gepasseerd, en ook niet het sterkste en het beste bestuur wordt gevormd”, oordeelt Duijsens.

Bodegraven – De CODA collectie toont de invloed van De Stijl op het houten ADO speelgoed van ontwerper Ko Verzuu, het werk en de ontwikkeling van beeldend kunstenaar César Domela

Bodegraven – Platform- Z organiseert een workshop over de AVG op 19 april om 19.30 uur op de Tjalk 19E in Bodegraven. Gratis voor leden, niet leden betalen € 15. Aanmelden kan via: platform-z.nl/events/avg.In deze workshop laat Marjan van der Wel van Organiseerjeavg.nl  zien hoe je op praktische wijze aan deze nieuwe wet kan voldoen .

Bodegraven – Javier Guzman wil zich even voorstellen. Netjes en keurig, zoals het hoort. Misschien kent u hem al van eerdere voorstellingen. Maar durft u te zeggen dat u hem echt kent? En hoe spreek je zijn naam eigenlijk uit? In de voorstelling Ga-Bie-Jer stelt Javier zich opnieuw voor.

Reeuwijk – Lisa Jacobs ‘Een violiste om direct te omarmen’, schrijft een recensent. Excellent technisch niveau en zeer gerijpt. Lisa Jacobs en Ksenia Kouzmenko zijn twee muzikale grootheden, die sinds 2008 een duo vormen. Zij laten vingervlugge virtuositeit en tomeloze passie zien. En verstaan de kunst om de luisteraar te raken.


Westland at Twitter: