Weg vrij voor islamitische basisschool in Westland – WOS.nl

Weg vrij voor islamitische basisschool in Westland - WOS.nl
Islamitische school Westland moet er komen | Binnenland
De rijksoverheid moet een (eerste) islamitische basisschool in de gemeente Westland bekostigen. Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald.

Stichting Yunus Emre heeft in Den Haag vier islamitische basisscholen en wil ook een zon school in Westland openen. De gemeenteraad van Westland had op verzoek van de stichting een dergelijke school in het gemeentelijke plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De minister van onderwijs keurde dat plan van scholen tot twee keer toe af, omdat volgens hem te weinig leerlingen naar de school zullen gaan.De wet verplicht de minister een school te bekostigen, als aannemelijk is dat een minimumaantal leerlingen deze school zal bezoeken. Volgens een prognose van Yunus Emre kan het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs van de gemeente Maastricht worden gebruikt, omdat deze vergelijkbaar is met de gemeente Westland. Met dit percentage wordt de zogenoemde stichtingsnorm in Westland gehaald.Volgens de minister bestaan er echter grote verschillen in de bevolkingssamenstellingen van Westland en Maastricht, zodat de gemeentes niet vergelijkbaar zijn en het Maastrichtse percentage niet op Westland kan worden toegepast. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde eerder, in een uitspraak van februari 2018, dat de minister weliswaar terecht heeft geconstateerd dat Westland minder allochtone inwoners met een islamitische achtergrond heeft dan Maastricht, maar eraan voorbij is gegaan dat in Westland aanzienlijk meer basisschoolkinderen wonen.

DEN HAAG – Minister Arie Slob (Onderwijs) moet de oprichting van een islamitische basisschool in de gemeente Westland bekostigen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Slob wees de aanvraag voor de school meerdere keren af, maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft de bewindsman zijn besluit niet goed onderbouwd.

Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen, schrijft de raad in zijn oordeel.

De aanvraag voor de school werd ingediend door scholenstichting Yunus Emre, die in Den Haag al vier islamitische basisscholen heeft. Slob wees de aanvraag af omdat er volgens hem in de gemeente Westland niet genoeg leerlingen waren die naar de school zullen gaan. Maar Slobs redenering snijdt volgens de bestuursrechter onvoldoende hout om de oprichting van de school af te wijzen.

De wet verplicht de minister een school te bekostigen, als aannemelijk is dat een minimumaantal leerlingen deze school bezoekt. Yunus Emre heeft een prognose opgesteld om dat inzichtelijk te maken. Volgens Yunus Emre kan daarbij worden gekeken naar de cijfers van Maastricht, omdat deze stad vergelijkbaar is met de gemeente Westland. In Maastricht functioneert de school al jaren goed, meent de islamitische stichting.