Islamitische school Westland moet er komen | Binnenland – Telegraaf.nl

\Islamitische school Westland moet er komen\ | Binnenland - Telegraaf.nl
Raad van State eist dat minister Slob islamitische school Westland betaalt
DEN HAAG – Minister Arie Slob (Onderwijs) moet de oprichting van een islamitische basisschool in de gemeente Westland bekostigen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Slob wees de aanvraag voor de school meerdere keren af, maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft de bewindsman zijn besluit niet goed onderbouwd.

Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen, schrijft de raad in zijn oordeel.

De aanvraag voor de school werd ingediend door scholenstichting Yunus Emre, die in Den Haag al vier islamitische basisscholen heeft. Slob wees de aanvraag af omdat er volgens hem in de gemeente Westland niet genoeg leerlingen waren die naar de school zullen gaan. Maar Slobs redenering snijdt volgens de bestuursrechter onvoldoende hout om de oprichting van de school af te wijzen.

Minister Arie Slob (Onderwijs) moet de oprichting van een islamitische basisschool in de gemeente Westland bekostigen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Slob wees de aanvraag voor de school meerdere keren af, maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft de bewindsman zijn besluit niet goed onderbouwd.

Maar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gaat de minister daarbij voorbij aan het feit dat in Westland aanzienlijk meer basisschoolkinderen wonen. Zodoende moest de minister opnieuw onderbouwen waarom Maastricht en Westland niet vergelijkbaar zijn. De Raad van State oordeelde woensdag dat ook de tweede poging om het standpunt te verdedigen door de minister niet gelukt is. Volgens de Raad van State zijn de twee gemeentes dus wel vergelijkbaar.

“Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen”, schrijft de raad in zijn oordeel.

De wet verplicht de minister een school te bekostigen, als aannemelijk is dat een minimumaantal leerlingen deze school bezoekt. Yunus Emre heeft een prognose opgesteld om dat inzichtelijk te maken. Volgens Yunus Emre kan daarbij worden gekeken naar de cijfers van Maastricht, omdat deze stad vergelijkbaar is met de gemeente Westland. In Maastricht functioneert de school al jaren goed, meent de islamitische stichting.

De aanvraag voor de school werd ingediend door scholenstichting Yunus Emre, die in Den Haag al vier islamitische basisscholen heeft. Slob wees de aanvraag af omdat er volgens hem in de gemeente Westland niet genoeg leerlingen waren die naar de school zullen gaan. Maar Slobs redenering snijdt volgens de bestuursrechter onvoldoende hout om de oprichting van de school af te wijzen.

Stichting Yunus Emre heeft in Den Haag vier basisscholen op islamitische grondslag en wil ook een basisschool in Westland openen. De gemeenteraad van Westland heeft de islamitische basisschool vervolgens op verzoek van de stichting in het gemeentelijke plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De minister keurde dat plan van scholen tot twee keer toe af, omdat volgens hem te weinig leerlingen naar de school zullen gaan.