Burgemeester Woerden tart Kiesraad

Burgemeester Woerden tart Kiesraad
Burgemeester Woerden tart Kiesraad
Burgemeester Victor Molkenboer heeft zich de woede van de Kiesraad op de hals gehaald. Hij wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hulp bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, maar dat is volgens die kieswet verboden.  En daar snapt Molkenboer niks van.

“Het VN-verdrag uit 2016 regelt de gelijke rechten van mensen met een handicap en het is eigenlijk heel raar dat Nederland daar een uitzondering op heeft gemaakt bij verkiezingen voor mensen met een beperking. Het is zo dat mensen met een verstandelijke beperking wel degelijk wilsbekwaam zijn. Ze vinden het gewoon fijner en vertrouwder dat ze iemand kunnen meenemen in het stemhokje en enige ondersteuning kunnen krijgen.”

Molkenboer heeft gisteren een gesprek gehad met de Kiesraad over de kwestie. Zij hebben gezegd dat het plan van de burgemeester niet haalbaar is, omdat de kieswet ervoor aangepast moet worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart voor de deur is de termijn namelijk te kort om alles nog te regelen.

Maar Molkenboer zet ondanks de bezwaren zijn plan gewoon door. “De kiesraad is er niet blij mee. Maar er zit ook iets geks in. Mensen met een fysieke beperking mogen wel geholpen worden en daarbij is ook niet uitgesloten dat er beïnvloeding plaats kan vinden. Wij zeggen dat is een gelijke situatie. Dus waarom zouden mensen met een verstandelijke beperking dat dan niet mogen doen”, aldus de burgemeester.

De voorzitter van het stembureau is uiteindelijk verantwoordelijk en kan bepalen of de stemmen ongeldig zijn. Maar zo’n vaart zal het volgens Molkenboer niet lopen. “Zelfstandigheid staat voorop. We hebben het ook gezien bij de training van licht verstandelijk gehandicapten dat ze het wel degelijk zelfstandig kunnen doen. Ze vinden het alleen spannend en zijn wat ongecontroleerd in bewegingen.”

Op dit moment zoekt de gemeente uit wat de juridische consequenties zijn. Maar naar alle waarschijnlijkheid krijgen mensen met een verstandelijke beperking in Woerden hulp in het stemhokje wanneer ze er om vragen.

Burgemeester Victor Molkenboer van Woerden is van plan om toe te staan dat verstandelijk gehandicapte kiesgerechtigden in zijn gemeente hulp krijgen in het stemhokje als zij daarom vragen. Bezwaren van de Kiesraad legt hij vooralsnog naast zich neer, meldt RTV Utrecht.

Molkenboer vindt dat inwoners met een licht verstandelijke handicap een beroep moeten kunnen doen op dezelfde hulp in het stemhokje waar mensen met een fysieke handicap recht op hebben volgens het VN-verdrag Handicap dat sinds 2016 van kracht is. Een woordvoerder van de gemeente Woerden laat weten dat Molkenboer daar onlangs toe is overtuigd na een bezoek aan een zorginstelling waar men zich hard maakt voor hulp in het stemhokje. Verzorgenden zouden op verzoek van de stemgerechtigde begeleiding kunnen bieden. Op de vraag of dergelijke stemhulp eventueel beïnvloeding in de hand werkt, antwoordt de woordvoerder dat dit bij assistentie aan blinden in het stemhokje net zo goed het geval kan zijn.

De Kiesraad is het in ieder geval niet eens met Molkenboer. Volgens een woordvoerder van de Kiesraad is hulp in het stemhokje voor verstandelijk beperkten niet mogelijk volgens de Kieswet. Ook het VN-verdrag handicap biedt volgens de Kiesraad geen soelaas omdat Nederland bij dat verdrag een zogeheten interpretatieve verklaring heeft ondertekend die de door Molkenboer voorgestelde stemhulp onmogelijk maakt. In die verklaring staat dat Nederland het verdrag zo interpreteert dat alleen mensen met een fysieke beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Verstandelijk gehandicapten hebben volgens die verklaring alleen recht op hulp in het stemlokaal, buiten het hokje.

Het laatste woord in de kwestie is uiteindelijk aan het stembureau, dat stemmen ongeldig kan verklaren. Juristen van de gemeente Woerden zouden momenteel uitzoeken wat eventueel de consequenties zijn van het bieden van de door Molkenboer voorgestelde stemhulp.


Woerden at Twitter: