Tussenvonnis biedt uitgangspunten afronding Wilhelminasluis Zaandam

Tussenvonnis biedt uitgangspunten afronding Wilhelminasluis Zaandam
Tussenvonnis Wilhelminasluis: “uitgangspunten voor afronding”
In 2016 is door Heijmans een “additionele voorziening van € 8 miljoen op dit project” in de jaarcijfers opgenomen. Dat bedrag zal de bouwer dus in het project steken, maar gezien het vonnis zal ook Noord-Holland water bij de wijn moeten doen. Wanneer het eindvonnis wordt geveld is onbekend.

Tussen beide partijen ontstond een conflict over de afronding van het project (gestart in 2012) dat in 2016 klaar zou moeten zijn. Het werk werd in 2014 stilgelegd. Eind 2015 werd het werk tijdelijk hervat.

Wat dat precies inhoudt voor de afronding is nog onduidelijk, de provincie en Heijmans melden: “het tussenvonnis biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden” en “beide partijen blijven zich onverminderd inspannen om de uitvoeringswerkzaamheden snel te hervatten.”

Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in het geschil tussen bouwer Heijmans en provincie Noord-Holland over de Wilhelminasluis in Zaandam een tussenvonnis geveld.

Zaandam at Twitter: