Goederenvervoer over de weg neemt toe

Goederenvervoer over de weg neemt toe
Transportnieuws | Transport Online – Goederenvervoer over de weg neemt toe
In totaal werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd, een stijging van 4,3 procent ten opzichte van 2016. Buitenlandse vrachtautos namen daarvan 95 miljoen ton voor hun rekening, een stijging van ruim 5 procent op jaarbasis. Nederlandse vrachtwagens vervoerden 3,5 procent meer goederen.

Buitenlandse vrachtwagens verzorgen nu bijna de helft van het grensoverschrijdend goederenvervoer, dat was in 2008 nog 38 procent. Vooral vrachtwagens uit Midden- en Oost-Europa vervoerden meer.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer . De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de Krant.ad.nl te lezen.

DEN HAAG – In 2017 werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd van en naar Nederland. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Zowel vrachtwagens uit Nederland als vrachtwagens afkomstig uit het buitenland vervoerden meer in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer . De servicepagina kun je hier vinden. Klik hier om direct de krant.dg.nl te lezen.

Buitenlandse vrachtwagens vervoerden in 2017 95 miljoen ton goederen van en naar Nederland, een stijging van 5,1 procent ten opzichte van 2016. Bij Nederlandse vrachtwagens steeg dit transport met 3,5 procent. Voor de Nederlandse vrachtwagens was het, na twee jaren van krimp, voor het eerst dat het grensoverschrijdend vervoer weer toenam.

Het aandeel van buitenlandse vrachtwagens in het vervoerd gewicht nam vorig jaar opnieuw toe. Tussen 2008 en 2017 is dit aandeel gestegen van 38 naar 48 procent. Vooral vrachtwagens uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) vervoerden meer van en naar Nederland. Tussen 2008 en 2017 is het vervoerde gewicht van en naar Nederland door MOE-landen bijna verdrievoudigd.

Het internationale vervoer door Nederlandse vrachtwagens bestaat voornamelijk uit bilateraal vervoer. Van het grensoverschrijdend vervoerd gewicht in 2017 door Nederlandse vrachtwagens werd 92 procent in Nederland geladen of gelost. Bij vrachtwagens uit Midden- en Oost-Europese landen lag het aandeel van het bilaterale vervoer in 2017 op 61 procent. Bij vrachtwagens uit Roemenië was dit aandeel met 35 procent het laagst. Van de in Nederland geladen goederen werd maar 10 procent naar Roemenië vervoerd. Twee derde van de goederen was bestemd voor Duitsland, België en Frankrijk.

Vrachtwagens uit de overige Europese landen rijden, net als Nederlandse vrachtwagens, voornamelijk internationaal van en naar hun eigen land (gemiddeld 91 procent). In 2017 vervoerden Belgische en Duitse vrachtwagens samen 40 procent van het vervoerde gewicht van en naar Nederland, in 2008 was dat nog 62 procent.

Het aandeel van Belgische trucks halveerde bijna in deze periode. Duitse vrachtwagens vervoerden in 2017 26,5 miljoen tongoederen van en naar Nederland en hadden daarmee een aandeel van 28 procent. Het aandeel door Poolse vrachtwagens vervoerd gewicht is tussen 2008 en 2017 gestegen van 11 naar 27 procent en is nu bijna even groot als dat van Duitsland. vrachtwagens uit Polen vervoerden 25,4 miljoen ton van en naar Nederland in 2017. 


Zoetermeer at Twitter: