Het knapste station krijgen wij: bekijk de definitieve plannen voor

Het knapste station krijgen wij: bekijk de definitieve plannen voor
Dit is de toekomst van station Zwolle
Wat zijn we toch benieuwd naar het eindresultaat van het stationsgebied Zwolle. Maar voor het zover is moet er nog flink geklust worden en dat niet alleen!

De nieuwe plannen voor het gebied in en rondom het station in Zwolle krijgen steeds meer vorm. Ook zijn er meer beelden beschikbaar over de toekomst van het gebied. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in en rond het station Zwolle. De ambities

Provincie en gemeente trekken 40 miljoen euro extra uit voor ontwikkeling …

Zwolle – De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in en rond het station Zwolle. De ambities voor het stationsgebied reiken echter verder dan de projecten die al zijn en worden gerealiseerd. Nieuwe investeringen, zoals de verbetering van de beide

Dit is de toekomst van station Zwolle

ZWOLLE – Voor nieuwe ambities in het stationsgebied is nog eens – globaal – 40 miljoen euro nodig, verwachten de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. De komende maanden wordt onderzocht op welke wijze deze investering kan worden

Zwolle – De toegangspleinen aan beide kanten van het station krijgen de komende jaren een totaal ander aanzien. De gemeente Zwolle heeft samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail afspraken gemaakt om de omgeving van het station veel

Wat zijn we toch benieuwd naar het eindresultaat van het stationsgebied Zwolle. Maar voor het zover is moet er eerst flink geklust worden en dat niet alleen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel moeten ook nog eens 40 miljoen euro bij elkaar zien te

Nog zo'n 2700 nachtjes slapen, dan moet het vernieuwde Zwolse stationsgebied klaar zijn. Maar niet alleen duurt het nog tot 2025 voor de monsterklus geklaard is, bovenal moeten gemeente Zwolle en provincie Overijssel 40 miljoen euro bij elkaar zien te

Zwolle at Twitter: