Financieel gegoochel rond verhuizing WRZV-hallen in Zwolle

Financieel gegoochel rond verhuizing WRZV-hallen in Zwolle
Financieel gegoochel rond verhuizing WRZV-hallen in Zwolle
De bouw van nieuwe WRZV-hallen draait uit op een financieel fiasco. Het hele project gaat geen 8,9 miljoen euro kosten, maar 15,1 miljoen.
de Stentor al laten weten not amused te zijn over de gang van zaken.
hier de complete beslisnota naar de gemeenteraad.

– Een geactualiseerde raming voor fundering, constructie, gevels, inbouw/wanden (1 miljoen euro), aangezien de eisen aan het gebouw en plangebied steeds duidelijker worden. – Er wordt voor gekozen voor beeldkwaliteit in dit project. Dit verhoogt de investeringsraming met 800.000 euro. – Er wordt een duurzame sporthal gebouwd. Dit betreffen bouwkundige maatregelen en eisen aan installaties. Deze investering is geraamd op 1,8 miljoen euro. – De eisen en ambities ten aanzien van het plan zijn specifieker bepaald, hierdoor is ook een reële kostenraming voor de plankosten opgesteld en de post onvoorzien toegevoegd. Tevens is het risico van prijsstijgingen gebudgetteerd. Dit betreft een toevoeging van 2,6 miljoen euro ten opzichte van de basis variant.

februari 9, 2018 1 reactie 1,195 x gelezen


Zwolle at Twitter: