Geen gasaansluiting in nieuwe woningen Breecamp in Zwolle

Geen gasaansluiting in nieuwe woningen Breecamp in Zwolle
Nieuwe wijk in Zwolle mogelijk niet aangesloten op aardgasnetwerk
ZWOLLE – De binnenkort te bouwen woningen in het noordelijk gedeelte van de buurt Breecamp (Stadshagen) krijgen geen aansluiting op het aardgasnetwerk. Dat betekent dat deze buurt aardgasloos wordt.

Dat staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor dit te ontwikkelen woongebied. De aanwijzing van dit gebied tot aardgasloos past in de duurzaamheidsambities van de gemeente Zwolle. Doel voor Zwolle is in 2050 energieneutraal te zijn. Voor nieuw te ontwikkelen gebieden is de ambitie deze zo energieneutraalmogelijk en aardgasloos te realiseren.

Het besluit van het college tot aanwijzing van deze aardgasloze buurt loopt vooruit op de te verwachten wijziging van de Gaswet. De aansluitplicht van de netbeheerder voor aardgas vervalt hiermee.

Als volwaardig alternatief voor het fossiele aardgas kunnen de woningen ‘all electric’ worden toegerust op basis van een individuele warmtepomp. Dit is een bewezen techniek die al op grote schaal wordt toegepast. “De totale investering (aanschaf en gebruikskosten) is volgens berekening voor de bewoner minimaal gelijk en in veel gevallen zelfs lager dan voor verwarming met aardgas”, aldus de gemeente Zwolle.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders in Zwolle ligt, worden de nieuwe woningen in Stadshagen niet aangesloten op het aardgasnetwerk. Dat betekent dat deze nieuwe buurt aardgasloos wordt.

Dat staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor dit nieuwe woongebied.

Dit betekent dat de woningen volledig op elektriciteit gaan draaien door middel van een individuele warmtepomp. Een individuele warmtepomp brengt warmte uit de bodem op kamertemperatuur. 

Volgens het college blijven de kosten voor de bewoner minimaal gelijk, in veel gevallen zouden de kosten zelfs lager uitvallen dan wanneer een woning door aardgas wordt verwarmd.

Vanmiddag is in de Eerste Kamer een nieuwe donorwet aangenomen. Als de wet over twee jaar ingaat geldt er ‘actief donorregistratiesysteem’ waarmee je automatisch donor bent als je geen keus maakt.

Ben jij door het vele nieuws over orgaandonatie gaan nadenken over de keuze of je wilt doneren?


Zwolle at Twitter: