Windesheim wil experiment flexstuderen fors uitbreiden

Het zogenaamde flexstuderen, waarbij studenten betalen per studiepunt, lijkt aan te slaan. Uit de proef van hogeschool Windesheim blijkt dat flexstuderen bijdraagt aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dat het onnodige uitval van studenten tegengaat. Dit meldt Hogeschool Windesheim.

Sommige studenten mogen hun eigen studietempo bepalen en hun collegegeld per studiepunt betalen. Dit experiment werpt zijn vruchten af, meldt Hogeschool Windesheim: de deelnemers vallen minder vaak uit.

Deze mogelijkheid voorziet in een behoefte, stelt hogeschool Windesheim. Studenten willen hun opleiding bijvoorbeeld combineren met een eigen zaak of ander werk, of ze willen om gezondheidsredenen soms sneller en soms minder snel door het lesprogramma heen.

Het is misschien een beetje vroeg om harde conclusies te trekken over het experiment met flexstuderen. Het loopt pas zes maanden en het duurt zes jaar. Maar Hogeschool Windesheim vindt de eerste uitkomsten bemoedigend. Van de 57 deelnemers zijn er maar twee gestopt.

Er hadden zich maar liefst 330 studenten aangemeld voor het experiment, dus er moest geloot worden. Zo ontstond er een controlegroep. Van deze uitgelote (ouderejaars) studenten gaat 18 procent met zijn studie stoppen, blijkt nu uit een enquête.

Volgens de Zwolse hogeschool blijkt uit de eerste resultaten van de proef dat flexstuderen leidt tot minder uitval. Aan het experiment doen ook de universiteiten van Amsterdam en Tilburg en de Hogeschool Utrecht mee.

‘Studenten die om welke reden dan ook niet fulltime kunnen studeren, willen meer flexibiliteit in hun opleiding en de financiering daarvan’

Uitval Flexstuderen voorkomt dus onnodige uitval, meent collegevoorzitter Henk Hagoort. Studenten die om welke reden dan ook niet fulltime kunnen studeren, willen meer flexibiliteit in hun opleiding en de financiering daarvan.

Windesheim hoopt dat minister Van Engelshoven het experiment gaat uitbreiden naar eerstejaarsstudenten en deeltijdstudenten, die nu niet mogen meedoen. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn ook enthousiast over de eerste resultaten.

Er doen slechts twee hogescholen en twee universiteiten mee aan het experiment: Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Volgens Windesheim zouden er meer onderwijsinstellingen willen aanhaken.

Afhaalchinees Het plan kwam van de toenmalige regeringspartijen VVD en PvdA, die het samen met de Landelijke Studenten Vakbond bedachten. De oppositie zag er aanvankelijk weinig in en sprak meteen van een supermarktmodel en een afhaalchinees waarin studenten alleen populaire vakken zouden kopen.

Later draaiden sommige tegenstanders enigszins bij. Het CDA zag bijvoorbeeld mogelijkheden voor gehandicapte studenten, die dankzij dit systeem hun eigen tijd zouden kunnen indelen.

Sommige studenten mogen hun eigen studietempo bepalen en hun collegegeld per studiepunt betalen. Dit experiment werpt zijn vruchten af, meldt Hogeschool Windesheim: de deelnemers vallen minder vaak uit.

Het is misschien een beetje vroeg om harde conclusies te trekken over het experiment met flexstuderen. Het loopt pas zes maanden en het duurt zes jaar. Maar Hogeschool Windesheim vindt de eerste uitkomsten bemoedigend. Van de 57 deelnemers zijn er maar twee gestopt.

Er hadden zich maar liefst 330 studenten aangemeld voor het experiment, dus er moest geloot worden. Zo ontstond er een controlegroep. Van deze uitgelote (ouderejaars) studenten gaat 18 procent met zijn studie stoppen, blijkt nu uit een enquête.

‘Studenten die om welke reden dan ook niet fulltime kunnen studeren, willen meer flexibiliteit in hun opleiding en de financiering daarvan’

Uitval Flexstuderen voorkomt dus onnodige uitval, meent collegevoorzitter Henk Hagoort. Studenten die om welke reden dan ook niet fulltime kunnen studeren, willen meer flexibiliteit in hun opleiding en de financiering daarvan.

Windesheim hoopt dat minister Van Engelshoven het experiment gaat uitbreiden naar eerstejaarsstudenten en deeltijdstudenten, die nu niet mogen meedoen. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn ook enthousiast over de eerste resultaten.

Er doen slechts twee hogescholen en twee universiteiten mee aan het experiment: Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Volgens Windesheim zouden er meer onderwijsinstellingen willen aanhaken.

Afhaalchinees Het plan kwam van de toenmalige regeringspartijen VVD en PvdA, die het samen met de Landelijke Studenten Vakbond bedachten. De oppositie zag er aanvankelijk weinig in en sprak meteen van een supermarktmodel en een afhaalchinees waarin studenten alleen populaire vakken zouden kopen.

Later draaiden sommige tegenstanders enigszins bij. Het CDA zag bijvoorbeeld mogelijkheden voor gehandicapte studenten, die dankzij dit systeem hun eigen tijd zouden kunnen indelen.


Zwolle at Twitter: